ކ. މާލެ
|
17 އޯގަސްޓް 2022 | ބުދަ 05:05
އެމެރިކާގެ ފަސްޓް ލޭޑީ ޖިލް ބައިޑަން
އެމެރިކާގެ ފަސްޓް ލޭޑީ ޖިލް ބައިޑަން
ރޮއިޓަރސް
އެމެރިކާގެ ފަސްޓް ލޭޑީ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވުން
އެމެރިކާގެ ފަސްޓް ލޭޑީ ޖިލް ބައިޑަން ކޮވިޑް-19ށް ޕޮޒިޓިވް
 
ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން މިހާރު ކޮވިޑް-19ށް ނެގެޓިވްކަމަށާއި ހާލުކޮޅު ރަނގަޅުވަމުން އަންނަކަމަށް ވައިޓް ހައުސްއިން ބުނޭ

އެމެރިކާގެ ފަސްޓް ލޭޑީ ޖިލް ބައިޑަން ކޮވިޑް-19ށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާކަމަށާއި ނަމަވެސް ހާލުކޮޅު ރަނގަޅުކަމަށް ވައިޓް ހައުސްއިން ބުނެފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު ޖިލް ކޮވިޑް-19ށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވީ ނަމަވެސް، އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން މިހާރު ކޮވިޑް-19ށް ނެގެޓިވްކަމަށާއި ހާލުކޮޅު ރަނގަޅުވަމުން އަންނަކަމަށް ވައިޓް ހައުސްއިން ބުނެއެވެ.

އުމުރުފުޅުން 71 އަހަރުގެ ޖިލް ހޯމަ ދުވަހު ކުރެއްވި ޓެސްޓުން ކޮވިޑަށް ނެގެޓިވްއެވެ. ނަމަވެސް އޭގެފަހުން ރޯގާގެ އަލާމާތްތައް ފެނިގެން ހެދި ޕީސީއާރު ޓެސްޓުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާކަމަށް އެކަމަނާގެ ސްޕޯކްސްޕާސަން އެލިޒަބަތު އެލެކްސެންޑަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

ފަސްޓް ލޭޑީއާ ކްލޯޒް ކޮންޓެކްޓެއްގެ ގޮތުގައި ބައިޑަން ވާތީ ދިހަ ދުވަސްވަންދެން ބައިޑަން މާސްކު އަޅުއްވާނެކަމަށް ވައިޓް ހައުސްގެ ސެކެރެޓަރީ ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެއިތުރުން ބައިޑަން އަދި މިހާރަށްވުރެ ގިނައިން އަވަސް އަވަހަށް ކޮވިޑަށް ޓެސްޓްކުރައްވަމުން ގެންދަވާނެކަމަށް ސެކެރެޓަރީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވުމަށްފަހު ބައިޑަން ކޮވިޑަށް ނެގެޓިވްވީ އޮގަސްޓް މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ބައިޑަން އެކޭ އެއްގޮތަށް ޖިލްވެސް ވަނީ ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒްގެ އިތުރުން ބޫސްޓަރ ދެ ޑޯޒް ޖައްސަވާފައެވެ. ޖިލް ޖައްސަވާފައިވަނީ ފައިޒަރ އެވެ. ޖިލް މިހާރު ހުންނެވީ އެކަހެރެވިކަމަށާއި އެގޮތަށް ފަސް ދުވަހު ހުންނަވާނެކަމަށް އެކަމަނާގެ ސްޕޯކްސްޕާސަން ވިދާޅުވިއެވެ.

ޖިލް މިވަގުތު ހުންނެވީ ސައުތު ކެރޮލީނާގައެވެ. ކޮވިޑަށް ދެފަހަރު ނެގެޓިވް ވުމުން އެނބުރި ވޮޝިންގޓަނަށް ވަޑައިގަންނަވާނެކަމަށް އެކަމަނާގެ ސްޕޯކްސްޕާސަން ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް