ކ. މާލެ
|
17 އޯގަސްޓް 2022 | ބުދަ 00:46
ރާއްޖޭގެ ޓީޓީ އަމްޕަޔަރު ޔާމީން
ރާއްޖޭގެ ޓީޓީ އަމްޕަޔަރު ޔާމީން
އެމްއޯސީ
އިސްލާމިކް ސޮލިޑަރިޓީ ގޭމްސް
ރާއްޖޭގެ ޓީޓީ އަމްޕަޔަރު ޔާމީނަށް އިސްލާމިކް ސޮލިޑަރިޓީ ގޭމްސްގައި ގިނަ މެޗުތަކެއް
 
ފަސް ވަނަ އިސްލާމިކް ސޮލިޑަރިޓީ ގޭމްސްގައި އޭނާ ވަނީ 11 މެޗުގައި އަމްޕަޔަރުކަން ކޮށްފައި

އިސްލާމިކް ސޮލިޑަރިޓީ ގޭމްސްގައި ގިނަ މެޗުތަކެއްގައި އިންސާފުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ރާއްޖޭގެ ޓޭބަލް ޓެނިސް އަމްޕަޔަރު މުޙައްމަދު ޔާމީނަށް ލިބިއްޖެއެވެ.

ތުރުކީގެ ކޮންޏާގައި ކުރިއަށްދާ ފަސް ވަނަ އިސްލާމިކް ސޮލިޑަރިޓީ ގޭމްސްގައި އޭނާ ވަނީ 12 މެޗުގައި އަމްޕަޔަރުކަން ކޮށްފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޓީމު އިވެންޓްއާއި ސިންގަލްސް އިވެންޓުގެ މެޗުތައް ހިމެނެއެވެ.

Advertisement

ޔާމީން ވަނީ ސިންގަލްސް އިވެންޓުގައި ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފަސް މެޗެއްގައި އިންސާފުކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އަންހެން ކެޓަގަރީގެ ކުއާޓަރ ފައިނަލް އާއި، ސެމީ ފައިނަލް އަދި ފިރިހެން ކެޓަގަރީގެ ފައިނަލް ހިމެނެނެއެވެ. ޓީމު އިވެންޓުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި އޭނާ ވަނީ ދެ މެޗެއްގައި އިންސާފުކޮށްފައެވެ. ހަމައެހެންމެ، ފިރިހެން ކެޓަގަރީގެ ކުއާޓަރ ފައިނަލް އާއި، ސެމީ ފައިނަލްގައި ވެސް ޔާމީން ވަނީ އިންސާފުކޮށްފައެވެ.

ތަޖުރިބާކާރު އަމްޕަޔަރު ޔާމީން މީގެ ކުރިން ވަނީ 2017 ވަނަ އަހަރު ސްރީ ލަންކާގައި އޮތް ސައުތު އޭޝިއަން ޖޫނިއަރ އެންޑް ކެޑޭޓް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި އަމްޕަޔަރުކަން ކޮށްފައެވެ. އަދި މިއަހަރު ރާއްޖޭގައި އޮތް ސައުތު އޭޝިއަން ޖޫނިއަރ އެންޑް ކެޑޭޓް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ވެސް އޭނާ ވަނީ އިންސާފުކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން 2019 ވަނަ އަހަރު އޮތް އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް އާއި، 2021 ވަނަ އަހަރު އޮތް 25 ވަނަ އޭޝިއަން ޓީޓީ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ވެސް އޭނާ ވަނީ އިންސާފުކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް