ކ. މާލެ
|
14 އޯގަސްޓް 2022 | އާދީއްތަ 02:03
ޔުއާންގް ވާންގް 5 މަނަވަރު
ޔުއާންގް ވާންގް 5 މަނަވަރު
ދި ހިންދޫ
ޗައިނާގެ ބޯޓު
ޗައިނާގެ ބޯޓު ބަނދަރާއި ކައިރިކުރުމުގެ ހުއްދަ ލަންކާއިން ދީފި
 
ޔުއާންގް ވާންގް 5 ލަންކާއަށް އަންނަނީ އަންގާރަ ދުވަހު

ޗައިނާގެ މަނަވަރު ޔުއާންގް ވާންގް 5 ހަމްބަންޓޯޓާ ބަނދަރާ ކައިރި ކުރުމުގެ ހުއްދަ ސްރީލަންކާއިން ދީިފިއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ސްރީލަންކާގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބަނދަރު ކުރުމަށް ހަމަޖެހުނު ޗައިނާގެ މަނަވަރު ޔުއާންގް ވާންގް 5، ލަންކާއަށް އަންނަނީ އަންގާރަ ދުވަހު ކަމަށެވެ. އަދި އޮގަސްޓް 22 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް ހަމްބަންޓޯޓާ ބަނދަރުގައި މަނަވަރު އޮންނާނެ ކަމަށެވެ.

ޗައިނާގެ މަނަވަރު ޔުއާންގް ވާންގް 5 ހަމްބަންޓޯޓާ ބަނދަރާ ކައިރި ކުރުމުގެ ހުއްދަ ނުދިން ސަބަބެއް ލަންކާއިން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓު ކުރާ ގޮތުގައި ޗައިނާގެ މަނަވަރުގެ ދަތުރު ފަސްކުރަން ލަންކާއިން އެދުނީ އިންޑިއާގެ ނުފޫޒުންނެވެ. އެއީ ދިރާސާ ކުރުމަށް ހާއްސަ ބޯޓެއް ނަމަވެސް އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓު ކުރާ ގޮތުގައި ޗައިނާގެ ޖާސޫސީ މަސައްކަތް ވެސް އެ ބޯޓުން ކުރެއެވެ.

ޗައިނާއިން ލަންކާގައި ބިނާކޮށް، ހިންގަމުންދާ ހަމްބަންޓޯޓާ ބަނދަަރަކީ އަަސްކަރީ ބަނދަރެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްފާނެތީ އިންޑިއާއިން ކަންބޮޑުވެ އެވެ. ޖުމްލަ 1.5 ބިލިއަން ޑޮލަރު ހޭދަކޮށްގެން އެޅި އެ ބަނދަރަކީ އޭޝިއާ އާއި ޔޫރަޕާ ދެމެދުގަައިވާ މައި ޝިޕިން ރޫޓް ކަައިރީގައި އޮންނަ ބަނދަރެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް