ކ. މާލެ
|
13 އޯގަސްޓް 2022 | ހޮނިހިރު 20:05
މެރިން އެކްސްޕޯގައި އެލައިޑް
މެރިން އެކްސްޕޯގައި އެލައިޑް
ސޯޝަލް މީޑިއާ
މެރިން އެކްސްޕޯ
އެލައިޑުން ޚާއްސަ ލަކީޑްރޯއެއް، މިރެއަކީ އެކްސްޕޯގެ ފަހުރޭ
 
އެލައިޑުގެ ސްޓޯލަށް ވަރަށް ހޫނު ތަރުހީބެއް ލިބިފައިވޭ
 
މި އެކްސްޕޯގައި މިއަހަރުވެސް 50 ފަރާތަކުން ބައިވެރިވޭ

މޯލްޑިވްސް މެރިން އެކްސްޕޯގައި އެލައިޑުގެ ސްޓޯލަށް ވަރަށް ހޫނު ތަރުހީބެއް ލިބިފައިވާކަމަށް އެލައިޑުން ބުނެފިއެވެ.

އެލައިޑުން ބުނީ މި ފަހަރުގެ އެކްސްޕޯގައި އެލައިޑުން މެރިން ހަލް އިންޝުއަރެންސާއި ކާގޯ އިންޝުއަރެންސް އަދި ބޯޓް ބިލްޑިން އިންޝުއަރެންސާގުޅޭ މައުލޫމާތު ދީފައިވާކަމަށެވެ. އަދި މިފަހަރުގެ ސްޓޯލް އެލައިޑުން ކުރިއަށްގެންދިޔައީ ޚާއްސަ ލަކީޑްރޯއަކާ އެކުގައެވެ. މި ލަކީޑްރޯގެ ދަށުން އެ ކުންފުނީގެ ސްޓޯލަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ގުރުއަތުން ހޮވޭ ތިން ފަރާތަކަަށް މެރިން ހަލް އިންޝުއަރެންސް ސްކީމުން 3000 ރުފިޔާގެ ޑިސްކައުންޓެއް ލިބޭނެއެވެ.

އެލައިޑުގެ ސްޓޯލަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް އިންޝުއަރެންސް ސްކީމްތަކަށް ޚާއްސަ ރޭޓެއް ލިބޭނެކަމަށްވެސް އެލައިޑުން ބުނެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް މެރިން އެކްސްޕޯއަކީ ރާއްޖޭގެ މެރިން ދާއިރާއަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ހަމައެކަނި އެކްސްޕޯކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. ނެޝަނަލް ބޯޓިން އެސޯސިއޭޝަން (އެންބީއޭއެމް)އިން އިންތިޒާމުކުރާ މި އެކްސްޕޯގައި މިއަހަރުވެސް 50 ފަރާތަކުން ބައިވެރިވެއެވެ. އޭގެތެރޭގައި ޔޮޓުތަކާއި ސަފާރީތަކާއި މަސްވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރިތަކާއި މޫދު ކުޅިވަރުގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށްގެންދާ ވިޔަފާރިތަކުގެ އިތުރުން، ލޮޖިސްޓިކްސް ވިޔަފާރިތަކާއި މެރިން ފުޑްސް އުފައްދާ ފަރާތްތައް ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް