ކ. މާލެ
|
13 އޯގަސްޓް 2022 | ހޮނިހިރު 09:10
އެންމެ ގިނަ ފަހަރު ބެލޮންޑިއޯ ހޯދާފައިވާ މެސީ، އޭނާ ވަނީ ހަތް ފަހަރު އެވޯޑު ހޯދާފައި
އެންމެ ގިނަ ފަހަރު ބެލޮންޑިއޯ ހޯދާފައިވާ މެސީ، އޭނާ ވަނީ ހަތް ފަހަރު އެވޯޑު ހޯދާފައި
ޓްވިޓަރ
ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑު 2022
އެންމެ ގިނަ ފަހަރު ބެލޮންޑިއޯ ހޯދާފައިވާ މެސީ މިއަހަރުގެ އެވޯޑަށް ނޮމިނޭޓް ނުވޭ!
މެސީ ވަނީ ހަތް ފަހަރު ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑު ހޯދާފައި، މިއީ ރެކޯޑު އަދަދެއް
މިއީ 2005 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން އެވޯޑަށް މެސީ ނޮމިނޭޓް ނުވި ފުރަތަމަ އަހަރު

ފްރާންސް ފުޓުބޯޅައިން ދޭ ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑު އެންމެ ގިނަ ފަހަރު ހޯދާފައިވާ އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ މިއަހަރުގެ އެވޯޑަށް ނޮމިނޭޓްނުވެއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ފްރާންސް ފުޓުބޯޅައިން ވަނީ މިއަހަރުގެ އެވޯޑަށް ވާދަކުރާ 30 ކުޅުންތެރިންގެ ނަން އިއުލާންކޮށްފައެވެ. މިއީ 2005 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން މެސީ މި އެވޯޑަށް ނޮމިނޭޓްނުވެ ދިޔަ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. ބާސެލޯނާ ދޫކޮށް 2021 ވަނަ އަހަރު ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމަން (ޕީއެސްޖީ)އަށް ބަދަލުވި ފަހުން އެޓީމުގައި ހޭދަކުރި ފުރަތަމަ ސީޒަންގައި މެސީއަށް އެދެވޭ ކުޅުމެއް ދެއްކިފައެއް ނުވެއެވެ. މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ޕީއެސްޖީއަށް ކުޅެދިން 34 މެޗުގައި މެސީއަށް ޖެހުނީ 11 ލަނޑެވެ. ޕީއެސްޖީއާއިއެކު މިދިޔަ ސީޒަންގައި ކާމިޔާބުކުރެވުނީ ފްރާންސް ލީގު އެކަންޏެވެ.

އަންނަ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު އެވޯޑު ހަފްލާ އޮންނައިރު، އެންމެ ފަހުން މި އެވޯޑު ހޯދީ ވެސް މެސީއެވެ. އޭނާ ވަނީ 2009، 2010، 2011، 2012، 2015، 2019 އަދި 2021 ގައި ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑު ހޯދާފައެވެ. މިއީ މި އެވޯޑު ހޯދާފައިވާ ރެކޯޑު އަދަދެކެވެ. މެސީއާ އެންމެ ގާތުން ގިނަ ފަހަރު މި އެވޯޑު ހޯދީ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯއެވެ. ރޮނާލްޑޯ ވަނީ ފަސް ފަހަރު އެވޯޑު ހޯދާފައެވެ.

މެސީގެ އިތުރުން ޕީއެސްޖީގެ ތަރި ނޭމާ ޖޫނިއަރ ވެސް މިއަހަރުގެ އެވޯޑަށް ނޮމިނޭޓްވެފައެއް ނުވެއެވެ. އެވޯޑަށް ނޮމިނޭޓްވި 30 ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން ގަދަ ތިން ކުޅުންތެރިން ހޮވުން އަދި އޮންނާނެއެވެ.

މިއަހަރުގެ އެވޯޑަށް ނޮމިނޭޓްވި 30 ކުޅުންތެރިން:

ޑޫސާން ވްލަހޯވިޗް (ޔުވެންޓަސް-ޓިއުރިން)، ވާޖިލް ވެން ޑައިކް (ލިވަޕޫލް)، ޔާއޯ ކަންސޭލޯ (މެންޗެސްޓާ ސިޓީ)، ކީލިއަން އެމްބާޕޭ (ޕީއެސްޖީ)، އާލިން ބްރައުޓް ހާލަންޑް (މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ)، ސަބެސްޓިއަން އަލެއާ (ޑޯޓްމުންޑް)، ލޫކަ މޮޑްރިޗް (ރެއާލް މެޑްރިޑް)، އެންޓޯނިއޯ ރޫޑިގާ (ރެއާލް މެޑްރިޑް)، ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ (މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް)، ކެވިން ޑިބްރައިނާ (މެންޗެސްޓާ ސިޓީ)، މައިކް މައިންގްނޯން (އޭސީ މިލާން)، ހެރީ ކޭން (ޓޮޓެންހަމް)، ޑާވިން ނޫނޭޒް (ލިވަޕޫލް)، ފިލް ފޯޑެން (މެންޗެސްޓާ ސިޓީ)، ސަޑިއޯ މާނޭ (ބަޔާން މިއުނިކް)، ރިޔާދު މާރޭޒް (މެންޗެސްޓާ ސިޓީ)، ކަސެމީރޯ (ރެއާލް މެޑްރިޑް)، ސޮން މިން ހެއުން (ޓޮޓެންހަމް)، ފަބީނިއޯ (ލިވަޕޫލް)، ކަރީމް ބެންޒެމާ (ރެއާލް މެޑްރިޑް)، ޓްރެންޓް އަލެކްސަންޑަ އާނޯލްޑް (ލިވަޕޫލް)، ވިނީޝިއުސް ޖޫނިއާ (ރެއާލް މެޑްރިޑް)، ބެނާޑޯ ސިލްވާ (މެންޗެސްޓާ ސިޓީ)، ލުއިޒް ޑިއާޒް (ލިވަޕޫލް)، ރޮބާޓް ލެވަންޑޯސްކޯ (ބާސެލޯނާ)، ތިބައު ކޯޓުއާ (ރެއާލް މެޑްރިޑް)، ރަފައެލް ލެއާއޯ (އޭސީ މިލާން)، ކްރިސްޓޮފާ އެންކުންކޫ (ލައިޕްޒިގު)، މުހައްމަދު ސަލާހު (ލިވަޕޫލް) އަދި ޔޯސުއާ ކިމިކް (ބަޔާން މިއުނިކް) އެވެ.

މީގެ ކުރިން ބެލެންޑިއޯ އެވޯޑު ދެނީ އަހަރަކު އެއް ފަހަރުއެވެ. ނަމަވެސް މިއަހަރުގެ މާޗު މަހުގެ ތެރޭގައި ފްރާންސް ފުޓުބޯޅައިން ނިންމާފައިވަނީ އެވޯޑު ސީޒަނަކު އެއް ފަހަރު ދޭ ގޮތަށެވެ.

މިއަހަރުގެ އެވޯޑުގެ އެންމެ މޮޅު ކީޕަރުންނަށް ނޮމިނޭޓްވެފައިވަނީ އެޑޮއާޑް މެންޑީ (ޗެލްސީ)، މެނުއަލް ނޯޔާ (ބަޔާން މިއުނިކް)، ޔެން އޮބްލަކް (އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް)، ކެވިން ޓްރަޕް (އެއިންޓްރަކް ފްރޭންކްފާޓް) އަދި ހޫގޯ ލޮރީސް (ޓޮޓެންހަމް)، ޔާސިން ބޯނޯ (ސެވިއްޔާ)، އެލިސަން ބެކާ (ލިވަޕޫލް) ތިބައޫ ކޯޓުއާ (ރެއާލް މެޑްރިޑް)، އެޑަސަން މޮރާއެސް (މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ) އަދި މައިކް މައިގްނަން (އޭސީ މިލާން) އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
67%
33%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް