ކ. މާލެ
|
12 އޯގަސްޓް 2022 | ހުކުރު 00:51
ނިއުރޭޑިއަންޓްގެ ސަޕޯޓަރުން އެކްލަބް ދިދައާއެކު ސަޕޯޓް ކުރަނީ: ފޮޓޯ-މުޙައްމަދު ޝާބިން
ނިއުރޭޑިއަންޓްގެ ސަޕޯޓަރުން އެކްލަބް ދިދައާއެކު ސަޕޯޓް ކުރަނީ: ފޮޓޯ-މުޙައްމަދު ޝާބިން
ދެވަނަ ޑިވިޝަން
މަހިބަދޫއާ އެއްވަރުވެ ނިއު ސެމީއަށް
 
ނިއުއަށް ސެމީގެ ޖާގަ ލިބުނީ އެލްޓީއަށްވުރެ ފައިދާ ގޯލު ގިނަވުމުން
 
ސެމީ ފައިނަލުގައި ނިއު ވާދަކުރަން ޖެހޭނީ ބުރު ސްޕޯޓްސް ކްލަބާ
 
މަހިބަދޫން އެއްވަރުކުރީ ނިއުއިން ފަސް ލަނޑުގެ ލީޑެއް ނަގާފައި ވަނިކޮށް

މިހާރު ކުރިއަށްދާ އެފްއޭއެމް ދެވަނަ ޑިވިޝަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މަހިބަދޫ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާ އެއްވަރުކޮށް ނިއުރޭޑިއެންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ ކަށަވަރުކޮށްފިއެވެ.

ނިއުއާއި މަހިބަދޫ މިރޭ ބައްދަލުކުރީ މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފަހު މެޗުގައެވެ. މިއަދު ހަވީރަށް ތާވަލުކުރެވިފައި އޮތް މެޗު މިރެއަށް ބަދަލުވީ ހަވީރު މެޗު ކުޅެން މޫސުން ތަން ނުދިނުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.

މިރޭ ކުޅުނު ފޯރިގަދަ މެޗު ނިމުނީ 5-5ން އެއްވަރު ވެގެންނެވެ. މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑުޖަހާ ލީޑު ނެގީ ނިއުއިންނެވެ. މިއީ މެޗުގެ ފުރަތަމަ މިނެޓުގައި މަހިބަދޫގެ މުހައްމަދު އައިމަން އަންވަރު އަތުން ބައިކޮޅަށް ވަތް ލަނޑެކެވެ. އޭގެ ފަހުން ނިއުއިން ވަނީ ފުރަތަމަ ހާފުގައި އިތުރު ތިން ލަނޑު ޖަހާ ބޮޑު ލީޑެއް ނަގާފައެވެ. ފުރަތަމަ ހާފުގައި ނިއުގެ ކޯފީ ދެލަނޑު ޖެހިއިރު، ތޯރިގް ވަނީ އެއް ލަނޑު ޖަހާފައެވެ. ދެވަނަ ހާފު ފެށިގެން ފުރަތަމަ މިނެޓުގައި ނިއުއިން އެޓީމުގެ ފަސްވަނަ ލަނޑު ޖެހިއެވެ. މިލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ފާރޫގްއެވެ.

މަހިބަދޫގެ ފަސް ލަނޑުވެސް އެޓީމުން ކާމިޔާބުކުރީ ނިއުއިން ފަސް ލަނޑުގެ ލީޑެއް ނަގާފައިވަނިކޮށެވެ. މަހިބަދޫގެ ފުރަތަމަ ތިން ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދީގެން އާދަމް ފަހުމާން ވަނީ ހެޓްރިކް ހަދާފައެވެ. މަހިބަދޫގެ އަނެއް ދެލަނޑު ޖަހައިދިނީ އިބްރާހިމް ޝާތިރުއާއި އަލީ ޝާލިމްއެވެ. ޝާލިމް ލަނޑު ޖެހީ މެޗުގެ ފަހު ވަގުތުގައެވެ.

މި ނަތީޖާއާއެކު ނިއުއަށް ސެމީގެ ޖާގަ ލިބުނީ ގްރޫޕްގެ ދެވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި ފައިދާ ގޯލުން އެލްޓީއަށްވުރެ ކުރިހޯދައިގެންނެވެ. ގްރޫޕުގެ އެއްވަނާގައި ސެމީގެ ޖާގަ ކަށަވަރު ކުރީ 13 ޕޮއިންޓާއެކު ޓީނޭޖް ސްޕޯޓްސް ކްލަބެވެ. ނިއު އަދި އެލްޓީއަށްވެސް ލިބުނީ 13 ޕޮއިންޓެވެ. ނިއުއަށް ކުރި ލިބުނީ ފައިދާ ގޯލުންނެވެ.

މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ އަނެއް ގްރޫޕުގެ އެއްވަނާގައި ސެމީގެ ޖާގަ ހޯދީ ބުރު ސްޕޯޓްސް ކްލަބެވެ. ދެވަނަ ހޯދައިގެން ކުޑަ ހެންވޭރުވެސް ވަނީ ސެމީގެ ޖާގަ ކަށަވަރުކޮށްފައެވެ. މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ނިއު ވާދަކުރަން ޖެހޭނީ ބުރާއެވެ. ކުޑަ ހެންވޭރު ނުކުންނާނީ ޓީނޭޖާއި ދެކޮޅަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
57%
14%
0%
14%
0%
14%
ކޮމެންޓް