ކ. މާލެ
|
10 އޯގަސްޓް 2022 | ބުދަ 08:02
އިސްލާމިކް ސޮލިޑާރިޓީ ގޭމްސް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ހިމްނާ އަދި ވިލްދާން ދިވެހި ދިދަ އުފުލާލަނީ
އިސްލާމިކް ސޮލިޑާރިޓީ ގޭމްސް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ހިމްނާ އަދި ވިލްދާން ދިވެހި ދިދަ އުފުލާލަނީ
އެމްއޯސީ
އިސްލާމިކް ސްލިޑާރިޓީ ގޭމްސް
ކުލަގަދަ ރަސްމިއްޔާތަކާއެކު ފަސް ވަނަ އިސްލާމިކް ސޮލިޑާރިޓީ ގޭމްސް ރަސްމީކޮށް ފަށައިފި
 
މިއަހަރުގެ ގޭމްސްގައި 54 ޤައުމަކުން 4،200 އެތުލީޓުން ވާދަކުރާނެ
 
ރާއްޖެއިން ޖުމުލަ 51 އޮފިޝަލުންނާއި އެތުލީޓުން ބައިވެރިވާނެ
 
ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވަނީ ޓީޓީ، ފެތުން، އެތުލެޓިކްސް އަދި ބާސްކެޓުބޯޅައިގައި

ކުލަ ގަދަ ރަސްމިއްޔާތަކާއެކު ފަސް ވަނަ އިސްލާމިކް ސޮލިޑާރިޓީ ގޭމްސް ރަސްމީކޮށް ފަށައިފިއެވެ.

Advertisement

ތުރުކީވިލާތުގެ ކޮންޏާގައި ކުރިއަށްދާ މި ގޭމްސް ރަސްމީކޮށް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވާފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބް ތޮއްޔިބު އުރުދުޣާން ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ އިތުރުން އިސްލާމިކް ސޮލިޑާރިޓީ ފެޑެރޭޝަންގެ ރައީސް ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް ބިން ތުރްކީ ފައިސަލް ވެސް ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ.

ގޭމްސް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - އެމްއޯސީ

ގޭމްސް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އިސްލާމިކް ސޮލިޑާރިޓީ ފެޑެރޭޝަންގެ ރައީސް ވަނީ އިސްލާމްދީނުގައި ކުޅިވަރުގެ ގޮތުގައި ފެތުމާއި، ޝޫޓް ކުރުމުގެ އިތުރުން އަސް ދުއްވުމަށް އެންމެ ކުރީއްސުރެ މުސްލިމުންނަށް ބާރުއަޅާފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އޭނާ ވަނީ ކިންގް ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒް އަލްސައުދާއި، ވަލީއަހުދު މުޙައްމަދު ބިން ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒް އަލްސައުދު އެ ފެޑެރޭޝަނަށް ދެއްވާ އެހީތެރިކަން ފާހަގަކޮށް، ޝުކުރު އަަދާ ކުރައްވާފައެވެ.

ތުރުކީގެ ކޮންޏާގައި ގޭމްސް ބާއްވައި، އިންތިޒާމުތައް ރާވާފައިވާލެއް ފުރިހަމަކަން ފާހަގަކޮށް އޭޭނާ ވަނީ ތުރުކީގެ ރައީސް އުރުދުޣާން އާއި ތުރުކީގެ އެންމެހާ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ޝުކުރު އަދާކޮށްފައެެވެ. އޭނާ ވަނީ ގޭމްސްގައި ބައިވެރިވި އެންމެގައި އެތުލީޓުންނަށް ފުރިހަމަ ކާމިޔާބަކަށް ވެސް އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

ގޭމްސް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - އެމްއޯސީ

ގޭމްސްގެ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވަނީ ދިވެހި ދިދަ އުފުލާލާފައެވެ. ދިވެހި ދިދަ އުފުލައިދިނީ ރާއްޖޭގައި ހުރި އަންހެން އެންމެ ބާރު ދުވުންތެރިޔާ ހިމްނާ ހަސަން އާއި ގައުމީ ބާސްކެޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އިސްމާއިލް ވިލްދާންއެވެ.

މިއަހަރުގެ ގޭމްސްގައި 54 ޤައުމަކުން 4،200 އެތުލީޓުން ވާދަކުރާނެއެވެ. ގޭމްސްގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ވަނީ ހަތަރު ކުޅިވަރެއްގައި ބައިވެރިވެފައެވެ. އެއީ ޓޭބަލް ޓެނިސް (ޓީޓީ)، ފެތުން، އެތުލެޓިކްސް އަދި ބާސްކެޓުބޯޅައެވެ. ރާއްޖެއިން ޖުމުލަ 51 އޮފިޝަލުންނާއި އެތުލީޓުން ބައިވެރިވާނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް