ކ. މާލެ
|
8 އޯގަސްޓް 2022 | ހޯމަ 16:34
އެލައިޑުގެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން
އެލައިޑުގެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން
ރާއްޖެއެމްވީ
އެލައިޑުން އާ ފަންޑުތައް ތައާރަފްކުރުން
400،000 ރުފިޔާގެ ބަޖެޓަކާއެކު އެލައިޑުގެ އާ 2 ފަންޑެއް!
 
އިޖުތިމާއީ ފަންޑަށް ކުރިމަތިލެވެނީ ގްރޭޓަރ މާލޭ އޭރިޔާގައި ނުހިމެނޭ ރަށްތަކާއި ސިޓީތަކަށް
 
އިޖުތިމާއީ ތަރައްގީއަށް ހުޅުވާލި ފަންޑުގެ ދަށުން 4 ފަރާތަަކަށް 50،000 ރުފިޔާ
 
އެޑިއުކޭޝަން ފަންޑުގެގޮތުގައި 8 ފަރާތަކަށް 25000 ރުފިޔާ

400،000 ރުފިޔާގެ ބަޖެޓަކާއެކު އެލައިޑުގެ އާ 2 ފަންޑެއް ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ.

އެކަމާގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އެލައިޑުގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ އިބްރާހީމް ފިރުޝާން ވިދާޅުވީ، އެލައިޑުން ތައާރަފްކުރާ 2 ފަންޑުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ޖަމްއިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކަށް ޚާއްސަ ފަންޑަކާއި، ތައުލީމީ ދާއިރާއަށް ޚާއްސަ ފަންޑެއްކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކަށް ޚާއްސަ ފަންޑުގެ ދަށުން، އެހީއަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނީ މާލެ ސަރަހައްދު ފިޔަވައި އެހެން ސަރަހައްދުތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ޖަމާއަތްތަކަށްކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. މި ދާއިރާއިން 4 ފަރާތަކަށް 50،000ގެ އެހީ ދިނުމަށް އެލައިޑުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އަދި ތައުލީމީ ދާއިރާއިން 8 ފަރާތަކަށް 25،000 ރުފިޔާ ދިނުމަށް އެލައިޑުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

މުޅި މަޝްރޫއުގެ އަގެއް ނޫން މީ. ހިނގަމުންދާ ޕްރޮޖެކްޓަކަށްވެސް ހުށަހެޅިދާނެ. އެ ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް އެ އިޚުތިޔާރު އޮންނާނެ.
އެލައިޑުގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ

އެލައިޑުގެ މާކެޓިން މެނޭޖަރ އާއިޝަތު ސުދާ ވިދާޅުވީ، މި ދެ ފަންޑުގެ ދަށުން ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނީ މި މަހުގެ 31ގެ ނިޔަލަށް ކަމަށާއި، ޕްރޮޕޯޒަލްތައް އެނަލައިޒްކުރުމުގައި ބަލާނެ ކަންކަމުގެ ތަފްސީލް އެލައިޑުގެ ވެބްސައިޓުން ލިބެން ހުންނާނެކަމަށެވެ. އެލައިޑުން ވަނީ މީގެ ކުރިން ލވެސް އިޖުތިމާއީ ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި ކަންކަމުގައި އެހީތެެރިވުމަށް ތަފާތު އެކި ހަރަކާތްތައް ހިންގާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް