ކ. މާލެ
|
3 އޯގަސްޓް 2022 | ބުދަ 07:00
އެސްޓީއޯ
އެސްޓީއޯ
ރާއްޖެއެމްވީ
މަންކީޕޮކްސް
މަންކީޕޮކްސް ރާއްޖެއަށް އަތުވެދާނެ ހާލަތަކަށް މިދަނީ ތައްޔާރުވަމުން: އެސްޓީއޯ
 
މަންކީޕޮކްސްއަށް ޓެސްޓް ކުރާ ސާމާނާއި އެހެނިހެން ސާމާނު ގެނައުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށް އެސްޓީއޯއިން ބުނި

މަންކީޕޮކްސް ރާއްޖެއަށް އަތުވެދާނެ ހާލަތަކަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިން އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) އިން ބުނެފިއެވެ.

އެސްޓީއޯ މެޑިކަލް ސަރވިސަސް އިން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ މަންކީޕޮކްސް އަކީ ކަށިވިދުރި އާއިލާގެ ވައިރަހަކުން ޖެހޭ ބައްޔެއް ކަމަށާއި އެ ބަލީގެ އަލާމާތްތަކާއި ނުރައްކާތެރިކަން ކުޑަ ނަމަވެސް ރާއްޖެއަށް އެބަލި އަތުވެދާނެ ހާލަތަކަަށް އެސްޓީއޯއިން ތައްޔާރުވަމުންދާ ކަމަށެވެ.

މި ޓްވީޓާއެކު އެސްޓީއޯއިން ވަނީ މަންކީޕޮކްސްއާ ބެހޭ މައުލޫމާތާއި އެ ބަލިން ރައްކާތެރިވުމަށް އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ އިތުރުން އެ ކުންފުނިން ވަމުން އަންނަ ތައްޔާރީތަކާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްފައެވެ.

އެސްޓީއޯއިން ބުނި ގޮތުގައި އެ ކުންފުނިން އަންނަނީ މަންކީޕޮކްސް ރާއްޖެއަށް އަތުވެދާނެ ހާލަތަކަށް ތައްޔާރުވުމަށް ކަށިވިދުރީގެ ވެކްސިން ރާއްޖެއިން ލިބޭނެ ގޮތް ހެދުމަށްޓަކައި ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކާއި ސަޕްލަޔަރުންނަށް މަޝްވަރާ ކުރަމުންނެވެ. އަދި ބައްޔަށް ޓެސްޓު ކުރުމަށާއި ފަރުވާ ދިނުމަށް ސިއްހީ އިދާރާތަކަށް ބޭނުންވެދާނެ ތަކެތި ދެނެގަނެ އެފަދަ ތަކެތި ފަސޭހައިން ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ވެސް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ބަލި ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށް އެހެން ޤައުމުތަކުން އަޅަމުން އަންނަ ފިޔަވަޅުތައް ބަލައި ރާއްޖޭގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން އަޅާފާނެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ވިސްނައި، އާއްމުންގެ ދިރިއުޅުމަށް ދަތި ނުވާނެހެން ޚިދުމަތްތައް ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ރާވައި ހަމަޖައްސަމުންދާ ކަމަށް ވެސް އެސްޓީއޯއިން ބުނެއެވެ.

އެސްޓީއޯއަކީ ރާއްޖެއަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ސިއްހީ ސާމާނު އެތެރެކުރާ ކުންފުންޏަކަށްވާއިރު ކޮވިޑް-19ގައި ވެސް ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ މުހިންމު ސާމާނު އެތެރެކޮށްފައިވަނީ އެ ކުންފުނިންނެވެ.

ދުނިޔޭގެ އެކި ޤައުމުތަކުގައި މަންކީޕޮކްސް ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާތީ އެއީ ދުނިޔޭގެ ސިއްހީ އިމަޖެންސީއެއްގެ ގޮތުގައި ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) އިން މިހާރު ވަނީ ކަނޑައަޅައިފައެވެ. މިއާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭން ވެސް ވަނީ އެ ބަލި ރާއްޖޭން ފެނިދާނެކަމަށް ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. އަދި ބަލިން ރައްކާތެރިވެ ތިބުމަށް އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް