ކ. މާލެ
|
31 ޖުލައި 2022 | އާދީއްތަ 08:22
އާސެނަލުން ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
އާސެނަލުން ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
އާސެނަލް
އައު ސީޒަނަށް އާސެނަލުން ތައްޔާރުވުން
ޖީސޫސްގެ ހެޓްރިކާއެކު އާސެނަލަށް ބޮޑު މޮޅެއް
 
ސެވިއްޔާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު އާސެނަލުން ކާމިޔާބުކުރީ 6-0 ން

ސެވިއްޔާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުގައި ގަބްރިއެލް ޖީސޫސް ހެދި ހެޓްރިކާއެކު އާސެނަލުން ބޮޑު މޮޅެއް ހޯދައިފިއެވެ.

ސެވިއްޔާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު އާސެނަލުން ކާމިޔާބުކުރީ 6-0 ންނެވެ. މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި އާސެނަލުން ވަނީ ހަތަރު ލަނޑު ޖަހާފައެވެ. ފުރަތަމަ ލަނޑަކީ އެ ޓީމަށް ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން ބުކަޔޯ ސާކާ ޖެހި ލަނޑެކެވެ. ޖެހިގެން އައި އާސެނަލްގެ ދެ ލަނޑު ވެސް ޖެހީ ޖީސޫސްއެވެ. އެއީ 13 ވަނަ މިނެޓާއި 15 ވަނަ މިނެޓުގައި އޭނާ ޖެހި ދެ ލަނޑެވެ. އޭގެ ހަތަރު މިނެޓު ފަހުން ސާކާ ވަނީ އާސެނަލްގެ ހަތަރު ވަނަ ލަނޑު ޖަހާފައެވެ.

އާސެނަލްގެ އަނެއް ދެ ލަނޑު ފެނުނީ ދެވަނަ ހާފުގައެވެ. އެގޮތުން 77 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖީސޫސް ވަނީ ފަސް ވަނަ ލަނޑު ޖަހައި، އޭނާގެ ހެޓްރިކް ހަމަކޮށްފައެވެ. އާސެނަލްގެ ފަހު ލަނޑު 88 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖެހީ އެޑީ އެންކެޓިއޭއެވެ.

Advertisement

މެޗަށްފަހު އާސެނަލްގެ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ ބުނީ ޓީމުން އަލަށް ގެނައި ކުޅުންތެރިންނާއެކު ރަނގަޅު މިސްރާބަކަށްދެވޭ މަންޒަރު ފެންނަކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ފުރުސަތު އޮތް ނަމަ، އިތުރު ކުޅުންތެރިން ހޯދުމަކީ ވެސް ގާތް ކަމެއް ކަމަށެވެ. އާޓެޓާ ބުނީ ބޭނުމަކީ ސަޕޯޓަރުންނަށް ފޯރި ދިނުމާއި، ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދެއްކުން ކަމަށެވެ. އޭނާ ފާހަގަކުރި ގޮތުގައި ސަޕޯޓަރުންގެ ފަރާތުން ޓީމު ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކަމެއް ލިބެއެވެ.

އައު ސީޒަންގައި އާސެނަލްގެ ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި އެ ޓީމު ނުކުންނާނީ ކްރިސްޓަލް ޕެލޭސްއާ ދެކޮޅަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް