ކ. މާލެ
|
27 ޖުލައި 2022 | ބުދަ 15:33
ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ
ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ
ރާއްޖެއެމްވީ
ގޮތަބަޔާ ކޯޓަށް ހާޒިރުވާން އެންގުން
ގޮތަބަޔާ 1 އޮގަސްޓުގައި ކޯޓަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި
ގޮތަބަޔާ ހާޒިރުވުމަށް އަންގާފައިވަނީ އެ ގައުމު ބަނގުރޫޓުވުމާ ގުޅޭގޮތުން ތަހުގީގުކުރުމަށް ޕެޓިޝަން ހުށަހަޅާފައިވާތީ
ގޮތަބަޔާ މިހާރު ހުންނެވީ ސިންގަޕޫރުގައި

ސްރީލަންކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ ކޯޓަށް ހާޒިރުވާން އެ ގައުމުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަންގައިފިއެވެ.

ލަންކާގެ ނޫސްތަކުގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާގޮތުގައި ގޮތަބަޔާ ހާޒިރުވާން އަންގާފައިވަނީ އަންނަ އޮގަސްޓު މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުއެވެ. މިއީ ގައުމު ބަނގުރޫޓުވުމާ ހިސާބަށް ދިއުމުގައި، އޭރުގެ ވެރިންގެ ގޮތުގައި ތިބި ފަރާތްތަކުގެ ރޯލާ ގުޅޭގޮތުން ތަހުގީގެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޕެޓިޝަނާ ގުޅިގެން ލަންކާގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި ނިންމުމެކެވެ.

ގޮތަބަޔާ ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށް ލަންކާގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ 5 ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާގުން އަންގާފައިވާއިރު، އެމަނިކުފާނު އިތުރު 14 ދުވަހަށް ސިންގަޕޫރުގައި މަޑުކުރައްވަން ނިންމަވާފައިވާކަމަށް ލަންކާގެ ނޫސްތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ. ލަންކާއަށް އަނބުރާ ވަޑައިނުގެން ސިންގަޕޫރުގައި އިތުރު 14 ދުވަހު މަޑުކުރައްވާނެކަން ހާމަކުރައްވާފައިވަނީ، އަންގާރަ ދުވަހު ގޮތަބަޔާ ގައުމަށް އެނބުރި ވަޑައިގަންނަވާކަން، ލަންކާގެ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަރުޖަމާނު ބަންޑުލާ ގުނަވަރދެނާ ހާމަކުރައްވާފައިވަނިކޮށެވެ.

ގައުމުގެ އިގްތިސާދީ ހާލަތު ދަށްވެ މުޒާހަރާތައް އިތުރުވުމާގުޅިގެން ގޮތަބަޔާ ވަނީ ފިއްލަވައި ވަޑައިގެންފައެވެ. އެމަނިކުފާނު އިސްތިއުފާދެއްވީވެސް ފިއްލައިގެން ސިންގަޕޫރަށް ވަޑައިގެން ހުންނަވައެވެ. ނަމަވެސް އެމަނިކުފާނު އަނބުރާ ގައުމަށް ގެނައުމަށް އެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުން ދަނީ ގޮވާލަމުންނެވެ.

ގޮތަބަޔާ މަގާމުން އިސްތިއުފާދެއްވުމާއެކު އެގައުމުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ޖުލައި 20 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ވަގުތީ ރައީސްގެ މަގާމަށް އެ ގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރުކަމުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ އައްޔަން ކުރައްވާފައެވެ. އެމަނިކުފާނު އައްޔަން ކުރައްވާފައިވަނީ މަޖިލީހުގެ 134 މެމްބަރުންގެ ތާއީދާއެކުގައެވެ.

ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ ވަނީ މިހާރު އެގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރުކަމުގެ މަގާމަށް ދިނޭޝް ގުނަވަރުދަނާ އައްޔަންކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
- ކޮމެންޓް