ކ. މާލެ
|
24 ޖުލައި 2022 | އާދީއްތަ 20:03
ބާސެލޯނާގެ ރައީސް ޖޮއާން ލަޕޯޓާ
ބާސެލޯނާގެ ރައީސް ޖޮއާން ލަޕޯޓާ
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ބާސެލޯނާގެ މާލީ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުން
ބާސެލޯނާގެ ޓީވީ ރައިޓްސްގެ ބައެއް އަނެއްކާވެސް ވިއްކާލައިފި
 
ޓީވީ ރައިޓްސްގެ 15 ޕަސެންޓް މިފަހަރު ބާސާއިން ވިއްކީ 300 މިލިއަން ޔޫރޯއަށް

ސްޕެއިންގެ ގަދަ ބާރެއްކަމުގައިވާ ބާސެލޯނާއިން، އެކްލަބުގެ ޓީވީ ރައިޓްސްއިން ބައެއް އަނެއްކާވެސް ވިއްކާލައިފިއެވެ.

މިފަހަރު ބާސާއިން ވިއްކާލީ އެކްލަބުގެ ލަލީގާ ޓީވީ ރައިޓްސްގެ 15 ޕަސެންޓެވެ. މީގެ ކުރިން، މިދިޔަ ޖޫން މަހުވެސް އެކްލަބުން ވަނީ ޓީވީ ރައިޓްސްގެ 10 ޕަސެންޓް ސިކްސްތު ސްޓްރީޓް ކުންފުންޏަށް ވިއްކާލާފައެވެ. ފަންސަވީސް އަހަރުގެ މުއްދަތަކަށް އެފަހަރު ބާސާއިން ޓީވީ ރައިޓްސް ވިއްކީ 207.5 މިލިއަން ޔޫރޯއަށެވެ. ހަމަ އެމުއްދަތަށް ޓީވީ ރައިޓްސްގެ 15 ޕަސެންޓް މިފަހަރު ބާސާއިން ސިކްސްތު ސްޓްރީޓަށް ވިއްކީ 300 މިލިއަން ޔޫރޯއަށެވެ.

ބާސާއިން ޓީވީ ރައިޓްސް ވިއްކަނީ އެކްލަބަށް ދިމާވެފައިވާ މާލީ ދަތިކަމުން އަރައިގަތުމަށެވެ. ބާސެލޯނާގައި ހުރުމަށްފަހު ލިއޮނެލް މެސީ ކްލަބު ދޫކޮށްލުމުން އެކްލަބަށް ވަނީ މާލީގޮތުން ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހިފައެވެ.

ބާސެލޯނާއިން މީގެ ކުރިން ޓީވީ ރައިޓްސް ވިއްކައިގެން ލިބުނު އާމްދަނީން އެކްލަބުން ވަނީ ތަޖުރިބާކާރު ފޯވާޑް ރޮބަޓް ލެވަންޑޯސްކީއާއި ބްރެޒިލްގެ ވިންގަރ ރަފީނިއާ ހޯދާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް