ކ. މާލެ
|
21 ޖުލައި 2022 | ބުރާސްފަތި 12:08
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
ރާއްޖެ-އިންޑިއާ ގުޅުން
ޖޭއެސްސީއާއި އިންޑިއާއާ ދެމެދު ޝަރުއީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނު ކުރުމާގުޅޭ އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލަނީ
 
މިއީ ޝަރުއީ ދާއިރާއިން އެއްބާރުލުން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ގުޅޭ އެއްބަސްވުމެއް
 
ބުދަ ދުވަހު އިންޑިއާގެ ކެބިނެޓުން އެކަމަށް ހުއްދަ ދިނުމަށް ފާސްކޮށްފައިވޭ
 
ޤައުމުން ގެންދަނީ އެކި ރޮނގުރޮނގުން ރާއްޖެއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުން

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އާއި އިންޑިއާއާ ދެމެދު ޝަރުއީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނު ކުރުމާގުޅޭ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ.

އެކަން ހާމަކުރައްވާ އިންޑިއާގެ އެކްސްޓަރނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރ ޑރ އެސް ޖަޔަޝަންކަރް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، މިއީ ރާއްޖެއާއި އިންޑިއާއާ ދެމެދު އޮންނަ ނެއިބަރހުޑް ފަރސްޓް ޕޮލިސީގެ ދަށުން އަނެއްކާވެސް ކުރިއަށް ގެންދެވޭ މަސައްކަތެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ބުދަ ދުވަހު އިންޑިއާގެ ކެބިނެޓުން އެކަމަށް ހުއްދަ ދިނުމަށް ފާސްކޮށްފައިވާކަން ޖަޔަޝަންކަރް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement

އޭނާ ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ރާއްޖެއާއި އިންޑިއާއާ ދެމެދު ޝަރުއީ ދާއިރާއިން އެއްބާރުލުން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ގުޅޭ އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލުމަށް ކެބިނެޓުން ވަނީ ހުއްދަ ދީފައެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކޯޓުތަކުގެ މަސައްކަތް އިތުރަށް ޑިޖިޓަލައިޒް ކުރުމާއި، އައިޓީގެ ދާއިރާއިން އިތުރަށް މަސައްކަތްތައް ފުޅާ ކުރެވިދާނެ ގޮތުގެ ތަމްރީނު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ގިނަ ކަންކަން ވަނީ ރޭވިފައެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ޖޭއެސްސީން ބުނީ، އިންޑިއާއިން ކެނޑިނޭޅި ފޯރުކޮށްދެމުންދާ އެހީތެރިކަމަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރާކަމަށެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން ވެގެންދާނީ މުޅި ޖުޑީޝަރީއަށްވެސް އިތުރު ފުރުސަތުތަކެއް ފަހިވެގެންދާނެ ކަމަކަށްކަން ޖޭއެސްސީން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ޖޭއެސްސީން މައުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ޖުޑީޝަރީގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނު ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި އަންނަ އޮގަސްޓު މަހުގެ ތެރޭގައި އެކަމާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަން ޖޭއެސްސީން ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ބުނެފައިވެއެވެ.

އިންޑިއާއާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު އޮންނަ ނެއިބަރހުޑް ފަރސްޓް ޕޮލިސީގެ ދަށުން އެ ޤައުމުން ގެންދަނީ އެކި ރޮނގުރޮނގުން ރާއްޖެއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ. އެގޮތުން އިންޑިއާގެ "ނެއިބަރހޫޑް ފަސްޓް ޕޮލިސީ" އަކީ އެ ގައުމުން ހާއްސަ އިސްކަމެއްދޭ ސިޔާސަތެއް ކަމަށާއި މި ސިޔާސަތުގެ ދަށުންވެސް އެންމެ އިސްކަމެއް ދެނީ ރާއްޖެއަށް ކަމަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އޭގެ އިތުރުން،  ރާއްޖެއިން އިންޑިއާގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ކޮންމެ ދަނޑިވަޅެއްގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އިންޑިއާއިން އޮންނާނީ ތައްޔާރަށް ކަމަށް އެ ޤައުމުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް