ކ. މާލެ
|
20 ޖުލައި 2022 | ބުދަ 14:03
ވްލަޑިމިއަރ ޕުޓިން (ވ) އީރާންގެ ލީޑަރު (މ) އަދި އުރުޣާން (ކ)
ވްލަޑިމިއަރ ޕުޓިން (ވ) އީރާންގެ ލީޑަރު (މ) އަދި އުރުޣާން (ކ)
ރޮއިޓާރސް
ޕުޓިންގެ ދަތުރުފުޅު
އީރާންގެ ސުޕްރީމް ލިޑަރާއެކު ޕުޓިން ގުޅުން ވަރުގަދަކުރައްވަނީ
 
ރަޝިއާގެ ހަނގުރާމައަށް އީރާނުން ތާއިދުކުރޭ

ރަޝިއާ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ ފެށުނު ފަހުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ގައުމުން ބޭރަށް ވަޑައިގެން، ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލަޑްމިއަރ ޕުޓިން އީރާންގެ ސުޕްރީމް ލީޑަރު އާޔަތުއްﷲ އަލީ ޚާމަނާއީއާ ބައްދަލުކުރައްވާ މުހިންމު މަޝްވަރާތަކެއް ކުރައްވައިފިއެވެ.

ފެބްރުއަރީ 24 ވަނަ ދުވަހު އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަންގެ ނަމުގައި ފެށި ހަނގުރާމައިގެ ފަހުން ގައުމުން ބޭރަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކުރެއްވި މި ދަތުރުފުޅުގައި އިރާނާއެކު ގުޅުން ބަދަހި ކުރަން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އީރާންގެ ވެރިރަށް ތެހެރާންގައި ޕުޓިން ވަނީ ނޭޓޯގެ ލީޑަރެއްކަމުގައިވާ ތުރުކީގެ ރައީސް ތޮއްޔިބު އުރުދުޣާން އާއި ހަނގުރާމަ ފެށުނު ފަހުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ.

ރައީސް އުރުދުޣާން އާއިއެކު ކުރިއަށް ގެންދެވޭ މަޝްވަރާތަކުގައި، ބްލެކްސީ މެދުވެރިކޮށް ޔޫކްރެއިންގެ ގޮވާން އެކްސްޕޯޓްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވާނެކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. އަދި ސީރިއާގައި ސުލްހަ ގާއިމުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުންވެސް މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށްގެންދަވާނެކަމަށް ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ.

ޕުޓިން މި ދަތުރުފުޅު ފައްޓަވާފައިވަނީ، އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން، އިސްރާއީލާއި ސައުދީ އަރަބިއްޔާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ފަހުން، ރަޝިއާއިން ޗައިނާ، އިންޑިއާ، އަދި އީރާނާއެކު ގުޅުން ވަރުގަދަކުރުމުންދާކަން، ހުޅަނގަށް މެސެޖެއް ދިނުމުގެ ގޮތުން ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް ކަމަށް މީޑިއާތަކުގައި ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ.

އީރާންގެ ލިޑަރު ޚާމަނާއި ވަނީ އީރާނާއި ރަޝިއާއި ދެމެދުގައި ގުޅުން ބަދަހިކޮށް، ހުޅަނގުން އަޅާފައިވާ ދެކޮޅު ނުޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކަށް ހުށިޔާރުވެގެން ތިބެން ދެގައުމުން ވެސް އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޚާމަނާއީ ވަނީ އެމެރިކާގެ ނުފޫޒުތަކުން ރަޝިއާއިން މިނިވަންކަން ދަމަހައްޓާ ގައުމުތަކުން އަމިއްލަ ފައިސާ ބޭނުންކޮށްގެން ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތްތައް ކުރުމަށް ވެސް ގޮވާލައްވާފައެވެ. ޚާމަނާއީ ވަނި އެމެރިކާ ޑޮލަރު ބައިނަލްއަގުވާމީ ވިޔާފާރިތަކުގައި ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލާ މަޑުމަޑުން އެކަން ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޚާމަނާއީ ވިދާޅުވީ ޔޫކްރެއިންގެ މައްސަލައިގައި ރަޝިއާއިން އިސްނަގައިގެން ހަނގުރާމަ ނުފެށިނަމަ، ހުޅަނގުން ކޮންމެވެސް ގޮތަކުން ހަނގުރާމަ ރަޝިއާއާއި ދެކޮޅަށް ފަށާނެ ކަމަށެވެ.

ޕުޓިންގެ ދަތުރުފުޅާއި ގުޅިގެން އެމެރިކާއިން ބުނެފައިވަނީ އެ ދަތުރުފުޅުން ދައްކުވައިދެނީ ހަނގުރާމައާއެކު ރަޝިއާ އެކަނިވެރިވެފައިވާ މިންވަރު ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
80%
20%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް