ކ. މާލެ
|
17 ޖުލައި 2022 | އާދީއްތަ 13:36
އާޓެޓާ އަދި ސަކާ
އާޓެޓާ އަދި ސަކާ
ޓްވިޓަރ
އާސެނަލުން ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނަށް ތައްޔާރުވުން
ކުރެވޭނީ މަސައްކަތް، ކަންކަން ފުރިހަމަވާން ވަގުތު ނަގާނެ: އާޓެޓާ
 
އާސެނަލުން ބޭނުންވަނީ ދިގު މުއްދަތަކަށް ސަކާ ޓީމުގައި މަޑުކުރަން

ކަންކަން ފުރިހަމަވުމަށް ވަގުތު ނަގާނެކަމަށް އާސެނަލްގެ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ ބުނެފިއެވެ.

އާޓެޓާ މިހެން ބުނީ އެ ޓީމަށް ކުޅެމުން އަންނަ އިންގްލޭންޑުގެ މިޑްފީލްޑަރު ބުކަޔޯ ސަކާއާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. 2018 ވަނަ އަހަރު އާސެނަލަށް ކުޅެން ފެށި ސަކާ ވަނީ އެ ޓީމާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު މީގެ ކުރިން ވެސް އިތުރުކޮށްފައެވެ. 2020 ވަނަ އަހަރު އޭނާ އައުކުރި އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ 2024 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އެހެންކަމުން މިހާރުގެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާން ބާކީ ދެ އަހަރު އަދި އެބަ އޮތެވެ.

އާސެނަލްގެ ކޯޗު ކަމުގެ މަގާމާ އާޓެޓާ ހަވާލުވި ފަހުން ސަކާ އަކީ އޭނާގެ ޓީމުގައި މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރަމުން އަންނަ ކުޅުންތެރިޔެކެވެ. ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ޖާގައެއް ހޯދުމަށް އާސެނަލުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގައި އޭނާ އަކީ މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާނެ ކުޅުންތެރިޔަކަށް ވާނެއެވެ.

Advertisement

ސަކާއާ ގުޅޭ ގޮތުން އާޓެޓާ ބުނީ ކުލަބުގައި އިތުރަށް އޭނާ މަޑުކުރުވަން މަސައްކަތް ކުރާނެކަމަށެވެ. މިވަގުތަށް ކުލަބާއި، ސަކާ ވެސް ބޭނުންވާ ގޮތަކީ އެއީކަން ފާހަގަކޮށް އާޓެޓާ ބުނީ، ކޮންމެ ކަމެއް ވެސް ވާން ވަގުތު ނަގާނެ ކަމަށެވެ. އާޓެޓާ މިހެން ބުނެފައިވާއިރު، އާސެނަލުން ބޭނުންވަނީ ދިގު މުއްދަތަކަށް ސަކާ ޓީމުގައި މަޑުކުރާށެވެ.

އާސެނަލުން 2018 ވަނަ އަހަރު ސީނިއަރ ކެރިއަރު ފެށި ސަކާ ވަނީ މިހާތަނަށް އެ ޓީމަށް ކުޅެދިން 131 މެޗުގައި 23 ލަނޑު ޖަހާފައެވެ. ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނަށް ތައްޔާރވުމުގެ ގޮތުން އާސެނަލުން އެވަރޓަންއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި ވެސް ސަކާ ވަނީ ލަނޑު ޖަހާފައެވެ.

އާސެނަލާއެކު ހޭދަކުރި މުއްދަތުގައި ސަކާ ވަނީ އެ ޓީމާއެކު 20-2019 ގެ އެފްއޭ ކަޕާއި، 2020 ވަނަ އަހަރުގެ އެފްއޭ ކޮމިއުނިޓީ ޝީލްޑް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އޭނާ ވަނީ އެ ޓީމާއެކު 19-2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ރަނަރަޕް ކަން ހޯދާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް