ކ. މާލެ
|
17 ޖުލައި 2022 | އާދީއްތަ 08:27
ސަލީބާ
ސަލީބާ
ޓްވިޓަރ
ސަލީބާގެ ކުރިމަގު
ސަލީބާ ދޫކޮށްލަން އާޓޭޓާގެ ވިސްނުމެއް ނެތް
 
ސަލީބާއަކީ ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނަށް އާޓެޓާގައި ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ ކުޅުންތެރިއެއް

އާސެނަލަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފްރާންސްގެ ޑިފެންޑަރު ވިލިއަމް ސަލީބާއަކީ ދޫކޮށްލާނެ ކުޅުންތެރިއެއް ނޫން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އާޓެޓާ ބުނެފިއެވެ.

ސަލީބާއާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުން އާޓެޓާ ބުނީ، ސަލީބާއަކީ އޭނާގެ ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ ކުޅުންތެރިއެއް ކަމަށާއި، ޓީމުގައި އޭނާ ހުންނަތަން ދެކެން އުފާވާ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އާޓެޓާ ބުނީ ފަސްޓް ފުޓުބޯޅައިގައި އެއްވެސް ކުޅުންތެރިއަކަށް ޔަގީންކަން ނުދެވޭނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް، ޓީމު އެހެން ލެވެލްއަކަށް ގެންދެވޭނެކަން ޔަގީންވާ ކުޅުންތެރިން ޓީމުގައި ތިބޭނެ ކަން ފާހަގަކޮށ އޭނާ ބުނީ ޓީމުގައި އެ ކުޅުންތެރިން ގިނަ ވަގުތުތަކެއް ކުޅޭނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނަށް އާސެނަލުން ތައްޔާރުވަމުން އަންނައިރު، އެ ޓީމުން ސަލީބާ ދޫކޮށްލަން އުޅޭ ކަމުގެ އަޑުތަކެއް ވެސް ވަނީ ފެތުރިފައެވެ.

އާސެނަލް ވަރުގަދަ ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އެ ޓީމުން ވަނީ މެންޗެސްޓަރ ސިޓީއަށް ކުޅެމުން އައި ގެބްރިއަލް ޖީސޫސްގެ ސޮއި ހޯދާފައެވެ. އާސެނަލުން ވަނީ ޕޯޓޯއަށް ކުޅެމުން އައި މިޑްފީލަޑަރު ފަބިއޯ ވިއެރާގެ ސޮއި ވެސް ހޯދާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އެ ޓީމުން އަންނަނީ ސިޓީއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޔުކްރެއިންގެ ޑިފެންޑަރު ޒިންޗެންކޯ ހޯދުމުގެ ގޮތުން މަޝްވަރާތައް ކުރަމުންނެވެ. ޒިންޗެންކޯގެ ޑީލް ކާމިޔާބުކުރެވިއްޖެނަމަ، އެއީ އާސެނަލުން ހޯދާ ސިޓީގެ ދެ ވަނަ ކުޅުންތެރިޔާއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: ދާދި ދެންމެ
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް