ކ. މާލެ
|
16 ޖުލައި 2022 | ހޮނިހިރު 07:15
މަންކީޕޮކްސް އަށް ޓެސްޓްކޮސްފައިވާ ޓިއުބްތަކެއް
މަންކީޕޮކްސް އަށް ޓެސްޓްކޮސްފައިވާ ޓިއުބްތަކެއް
ރޮއިޓާސް
އިންޑިއާއިން ވެސް މަންކީޕޮކްސް ފެނުން
އިންޑިއާއިން ވެސް މަންކީޕޮކްސް ފެނިއްޖެ
 
އިންޑިއާއިން މަންކީޕޮކްސް ޖެހުނީ 35 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކަށް
 
މަންކީ ޕޮކްސް ޖެހިފައިވާ މީހާ އިންޑިއާއަށް ދިޔައީ ޔޫއޭއީ އިން
 
މަންކީ ޕޮކްސް ޖެހިފައިވާ މީހާ ވަނީ އެކަހެރި ކޮށްފައި

އިންޑިއާއިން ވެސް މަންކީޕޮކްސް ބަލި ފެނިއްޖެއެވެ.

އެ ޤައުމުގެ ދަ ހިންދޫ ނޫހުން ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މި ބަލި ފެނިފައިވަނީ ޔޫއޭއީ އިން އިންޑިއާގެ ކެރެލާއަށް ދިޔަ 35 އަހަރުގެ ފިރިހެނެއްގެ ގައިންނެވެ. އެކަން އެ ޤައުމުގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން މިހާރުޔަގީންކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެ ނޫހުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުގައި އެ މީހާ ޔޫއޭއީ އިން އިންޑިއާއަށް ދިޔައީ މިމަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އޭނާގެ ފަރާތުން ބަލީގެ އަލާމާތްތައް ފެނިގެން ރިޕޯޓް ކުރުމާއެކު ބައްޔަށް ޓެސްޓު ކުރުމުން މަންކީޕޮކްސްއަށް ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ. އޭނާ އެ ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ކަން އިއުލާން ކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.

އެ މީހާ މިހާރު ވަނީ ޓްރިވަނަންދަ ޕުރަމްގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި އެކަހެރި ކޮށްފައެވެ. އޭނާގެ ހާލު ރަނގަޅު ކަމަށް ވެސް އެ ޤައުމުން ރިޕޯޓް ކުރެއެވެ. އޭނާއާއެކު އޭނާއާ ދިމާވި ހުރިހާ މީހުން ވެސް މިހާރު ވަނީ އެކަހެރި ކޮށްފައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި އޭނާގެ މައިންބަފައިންނާއި އޭނާ ގޮވައިގެން ރިކްޝާގައި ދަތުރު ކުރި ޑްރައިވަރުންނާއި ހޮސްޕިޓަލުގައި އޭނާއާ ދިމާވި ޑޮކްޓަރާއި އޭނާ ދަތުރު ކުރި ފްލައިޓުގެ 11 މީހަކު ހިމެނެއެވެ.

މަންކީޕޮކްސް އާންމުކޮށް ފެނިފައިވަނީ އެކަހެރިކޮށް ހުރި މެދު އަދި ހުޅަނގު އެފްރިކާގެ ސަރަހައްދުތަކުންނެވެ. މަންކީ ޕޮކްސް އަކީ މަދުން ފެންނަ އަދި އޭގެ ނުރައްކާ ކުޑަ ވައިރަހަކުން ޖެހޭ ބައްޔެކެވެ. މަންކީޕޮކްސް ޖެހޭ މީހުން އާންމު ގޮތެއްގައި ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި ބަލިން ފަސޭހަވާ ކަމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ނެޝަނަލް ހެލްތް ސަރވިސްއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ވައިރަސް އެހާ ފަސޭހައިން މީހުންގެ ތެރޭގައި ނުފެތުރޭ ކަމަށާއި، އަދި އާންމުންގެ ތެރޭގައި ފެތުރުމުގެ ނުރައްކާ ކުޑަކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި ބަލީގެ އަލާމާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހުން އައުމާއި ގައިގެ ހަންގަޑުގައި ފިތް ޒާތު އެއްޗެތި ނެގުން ހިމެނެއެވެ.

މަންކީޕޮކްސްއަށް ވަކި ވެކްސިނެއް އުފައްދާފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް ސްމޯލްޕޮކްސް ނުވަތަ ހިމަ ބިހި އެއީ މަންކީޕޮކްސްއާއި އެއްގޮތް ވައިރަހަކުންޖެހޭ ބައްޔަކަށް ވުމުން، ސްމޯކްޕޮކްސްއަށް އުފައްދާފައިވާ ވެކްސިން ޖެހުމުން 85 އިންސައްތަ ރައްކާތެރިކަން ލިބެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
ފެންނަމުން ދަނީ މި ސަރުކާރަށް ވެސް އިންޑިއާގެ އެހީތެރިކަމާ ނުލައި ނޫޅެވޭ މަންޒަރު: ބިގޭ
ދުއްވަމުން އައި ރޭލެއް ހުއްޓާފައި އޮތް ރޭލެއްގައި ޖެހި އިންޑިއާގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި އެތައް ބަޔަކު މަރުވެއްޖެ
އިންޑިއާގެ އަސްކަރީ އެއްބަސްވުންތައް ތަހުގީގު ކުރަން ބާއްވަން އުޅުނު ސަބް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ކުއްލިއަކަށް ކެންސަލް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިންޑިއާއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު މާލެ ވަޑައިގެންފި
އިންޑިއާ އަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅަކީ ރާއްޖެއަށް ވަރަށް ކާމިޔާބު ދަތުރުފުޅެއްކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރާއި ބައްދަލުކުރައްވާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
އެއް އަތުން އިންޑިއާ އާ ގުޅުން ބަދަހި ކުރަނީއެވެ. އަނެއް އަތުން ގުޅުމުން އުފަންވި ފައިދާތައް ވީދާ ކުދި ކުރަނީއެވެ
އިންޑިއާގެ ރައީސާއި ބައްދަލުކުރައްވާ ރައީސް މުއިއްޒު އެދިވަޑައިގަތީ އިތުރަށް ގުޅުން ބަދަހިކުރެއްވުމަށް