ކ. މާލެ
|
15 ޖުލައި 2022 | ހުކުރު 21:14
ރަނިލް ވިކްރަމަސިންގހަ
ރަނިލް ވިކްރަމަސިންގހަ
ޓްވިޓަރ
ލަންކާއަށް ރައީސަކު އައްޔަންކުރުން
ލަންކާގް ރައީސް ހޮވުމަށް ނަގާ ވޯޓުގައި އެގައުމުގެ މައި ޕާޓީން ތާއީދުކުރަނީ ރަނިލްއަށް
 
ލަންކާގެ ވަގުތީ ރައީސްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވީ ރަނިލް ވިކްރަމަސިންގހަ

ލަންކާގެ އައު ރައީސް ކަނޑައެޅުމަށް ބުދަ ދުވަހު ބާއްވާ ޖަލްސާގައި ނަގާ ވޯޓު ސަރުކާރު ހިންގާ މައި ޕާޓީ، އެސްއެލްޕީޕީގެ ތާއީދު ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންގހަ އަށް ދިނުމަށް އެ ޕާޓީން ނިންމައިފިއެވެ.

ސްރިލަންކާގެ ރައީސްގެ މަގާމުން ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ އިސްތިއުފާ ދެއްވުމާއެކު އެގައުމުގެ ވަގުތީ ރައީސްގެ މަގާމަށް އައްޔަންކުރައްވާފައިވަނީ ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންގހަ އެވެ. ރައީސްއެއް އައްޔަންކުރުމުގެ މަސައްކަތް މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ކުރަންޖެހޭއިރު، ބުދަ ދުވަހު ރައީސްއެއް އައްޔަންކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ބާއްވާ މަޖިލިސް ޖަލްސާގައި ރައީސަކު ހޮވުމަށް ވޯޓު ނެގިގެންދާއިރު، އެގައުމުގެ ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީ އެސްއެލްޕީޕީގެ ތާއީދު އޮންނާނީ ބޮޑުވަޒީރަށް ކަމަށް އެ ޕާޓީން ވަނީ އިއުލާނުކޮށްފައެވެ.

ލަންކާގެ ގާނޫނު އަސާސީއާއި އެއްގޮތަށް މަގާމުގައި ހުންނަވާ ރައީސަކު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިނަމަ، ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން 30 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އައު ރައީސަކު އައްޔަން ކުރައްވާނެއެވެ. އަދި ރައީސްކަމަށް އައްޔަން ކުރައްވާނީ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެކެވެ. މީގެ އިތުރުން ވެރިކަމުގެ ދައުރުގެ ބާކީ އޮތް ދުވަސްތައް ރައީސްކަމަށް އައްޔަން ކުރައްވާ ފަރާތެއް ފުރިހަމަކުރައްވަން ޖެހެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
17%
67%
0%
17%
ކޮމެންޓް