ކ. މާލެ
|
14 ޖުލައި 2022 | ބުރާސްފަތި 19:14
ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ
ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ
-
ގޮތަބަޔާ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
ގޮތަބަޔާ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
ގޮތަބަޔާ އިސްތިއުފާ ދެއްވީ ސިންގަޕޫރަށް ވަޑައިގެން ބުރާސްފަތި ދުވަހު

ސްރީލަންކާގެ ރައީސްގެ މަގާމުން ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ.

ސްރީލަންކާގެ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓް ކުރާ ގޮތުގައި އެމަނިކުފާނު އިސްތިއުފާ ދެއްވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ސިންގަޕޫރަށް ވަޑައިގެންނެވެ. އެގޮތުން، އެ ޤައުމަށް ވަޑައިގެން މަޖިލީހަށް އިސްތިއުފާގެ ސިޓީ ފޮނުއްވާފައިވާ ކަމަށް އެ ޤައުމުން ރިޕޯޓް ކުރެއެވެ.

ގޮތަބަޔާ ސިންގަޕޫރަށް ވަޑައިގަތީ ރާއްޖޭގައި ހުންނެވުމަށްފަހު ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހަވީރުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. އެމަނިކުފާނު ސިންގޕޫރުގައި ދެ ތިން ދުވަހު މަޑުކުރެއްވުމަށްފަހު ސައުދިއަރައްބިއްޔާއަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ވަނީ ރިޕޯޓް ކޮށްފައެވެ.

ގޮތަބަޔާ ކުރިން ވިދާޅުވީ މި މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު އިސްތިއުފާ ދެއްވާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ ތާރީހުގައި އެމަނިކުފާނު އިސްތިއުފާ ނުދެއްވައެވެ.

ލަންކާގެ އިގްތިސާދީ ހާލަތުގެ ސަބަބުން އެ ޤައުމުގެ ރައްޔިތުން ދަނީ ގޮތަބަޔާ އަދި އެ ޤައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަ ސިންހަ އިސްތިއުފާއަށް އެދެމުންނެވެ. ރަނިލް ވެސް ވަނީ އިސްތިއުފާ ދެއްވައި ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ގުޅިގެން ޤައުމު ހިންގުމުގެ ފުރުސަތު ދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
- ކޮމެންޓް