ކ. މާލެ
|
14 ޖުލައި 2022 | ބުރާސްފަތި 14:40
ބުދަ ދުވަހުގެ 3:30 ހާއިރު ކުރިއަށްދިޔަ މި މުޒާހަރާ ބާއްވާފައިވަނީ ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި
ބުދަ ދުވަހުގެ 3:30 ހާއިރު ކުރިއަށްދިޔަ މި މުޒާހަރާ ބާއްވާފައިވަނީ ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި
-
ލަންކާ ރައްޔިތުންގެ މުޒާހަރާ
ލަންކާ ރައްޔިތުންގެ މުޒާހަރާއިން ހައްޔަރުކުރި މީހާ ޝަރުތުތަކާއެކު ދޫކޮށްލައިފި
 
އެ ފަރާތްތަކުން އެދެމުންދިޔައީ ރާއްޖޭން ގޮތަބަޔާއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްނުދިނުމަށް
 
މުޒާހަރާގައި ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ގިނަ އަދަދެއްގެ ލަންކާ ރައްޔިތުން ބައިވެރިވެފައިވޭ
 
މި މުޒާހަރާ ބާއްވާފައިވަނީ ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި

ސްރީލަންކާގެ ރައީސް ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ ރާއްޖެއިން ފޮނުވާލުމަށް ގޮވާލައި, ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ލަންކާގެ ރައްޔިތުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން ހައްޔަރު ކުރި މީހާ ޝަރުތުތަކާއެކު ދޫކޮށްލައިފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ 3:30 ހާއިރު ކުރިއަށްދިޔަ މި މުޒާހަރާ ބާއްވާފައިވަނީ ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައެވެ. މުޒާހަރާގައި ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ގިނަ އަދަދެއްގެ ލަންކާ ރައްޔިތުން ބައިވެރިވެފައިވާއިރު، އެ ފަރާތްތަކުން އެދެމުންދިޔައީ ރާއްޖޭން ރައީސް ގޮތަބަޔާއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްނުދިނުމަށެވެ. އަދި އެމަނިކުފާނު ލަންކާއަށް އަނބުރާ ފޮނުވައިދިނުމަށްވެސް ވަނީ އެދިފައެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ފުލުހުން ބުނީ، މާލޭގައި ލަންކާ ރައްޔިތުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މުޒާހަރާގައި ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާ ކުރުމަށް ހުރަސް އަޅައި، ފުލުހުންގެ އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އެކަކު ހައްޔަރުކުރި ކަމަށެވެ.

އޭނާގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ވަނީ ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށްފައެވެ. އަދި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ވަނީ އޭނާ ޝަރުތުތަކާއެކު ދޫކޮށްލާފައެވެ.

މި މައްސަލަ މިހާރު ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާކަމަށްވެސް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

ސުލްހަވެރި ގޮތަކަށް ބުދަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ފެށި މި މުޒާހަރާ ފުލުހުން ވަނީ ރޫޅާލާފައެވެ. ފުލުހުން އެ މުޒާހަރާ ރޫޅާލާފައިވަނީ އެ ސަރަހައްދަށް ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު އެއްވެ އަޑުގަދަކުރަން ފެށުމުންނެވެ. 

ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ލަންކާ ރައްޔިތުން މުޒާހަރާކޮށްފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ދަންވަރުގެ ވަގުތެއްގައި ލަންކާގެ ރައީސް ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސް އެ ގައުމު ދޫކުރައްވައި ފިއްލަވައިގެން ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމުންނެވެ. އެމަނިކުފާނު ރާއްޖެ ދޫކުރައްވައި މިހާރު ވަނީ ސިންގަޕޫރަށް ވަޑައިގެންފައެވެ.

ލަންކާގެ ހާލަތު ދަށްވުމުން އެ ޤައުމުގެ ރައްޔިތުން ދަނީ ރައީސް އާއި ބޮޑުވަޒީރުގެ އިސްތިއުފާއަށް އެދެމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް