ކ. މާލެ
|
14 ޖުލައި 2022 | ބުރާސްފަތި 10:21
ސްރީލަންކާގެ ރައީސް ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ
ސްރީލަންކާގެ ރައީސް ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ
-
ގޮތަބަޔާ އިސްތިއުފާ ނުދެއްވި
އިސްތިއުފާގެ ސިޓީ އަދިވެސް ނުލިބޭ – މަޖިލީހުގެ ރައީސް
 
އިސްތިއުފާގެ ސިޓީ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ފޮނުއްވާނެކަމަށް މީގެ ކުރިން ވިދާޅުވި

ސްރީލަންކާގެ ރައީސް ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަގެ އިސްތިއުފާގެ ސިޓީފުޅު އަދިވެސް ލިބިވަޑައި ނުގަންނަވާ ކަމަށް ލަންކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މަހިންދަ ޔާޕާ އަބޭވަރްދަނާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ގާނޫނޫ ހަދާ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ 8:00 ގައި އިސްތިއުފާގެ ސިޓީފުޅު ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް މީގެ ކުރިން ވިދާޅުވެފައިވީ ނަމަވެސް، ސިޓީފުޅު އަދިވެސް ލިބިވަޑައިގެންފައި ނުވާތީއެވެ.

ރައީސް ގޮތަބަޔާ މީގެ ކުރިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އިސްތިއުފާގެ ސިޓީފުޅު ފޮނުއްވާނެ ކަމަށެވެ. ބައިނަލްއަގުވާމީ މީޑިއާތަކާއި ލަންކާގެ ނޫސްތަކުގައި ބުނެފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހު ސިޓީފުޅު ރައީސް ފޮނުއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ސިޓީފުޅު ފޮނުއްވާނީ ރައްކާތެރި ފަހު މަންޒިލަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށްފަހުގައި ކަމަށެވެ.

ގޮތަބަޔާ ސިޔާސީ ހިމާޔަތް ހޯއްދަވަނީ ސިންގަޕޫރުންނެވެ. މިވަގުތު ހުންނެވީ ދިވެހިރާއްޖޭގައެވެ. ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ސިންގަޕޫރަށް ފުރާވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވީ ނަމަވެސް، ކުރިން ވިދާޅުވި ގޮތާއި ޚިލާފަށް އެމަނިކުފާނު އަދިވެސް ހުންނެވީ ދިވެހިރާއްޖޭގައެވެ.

ލަންކާއިން ފިއްލަވައިގެން އަސްކަރީ މަތިންދާބޯޓެއްގައި ގޮތަބަޔާ ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ދަންވަރު 2:00 ހާއިރުއެވެ. ނަމަވެސް ސަލާމަތީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި އާންމުން ދަތުރުކުރާ ބޯޓެއްގައި ދަތުރު ކުރަން މީގެ ކުރިން ވެސް ފަސްޖެހިވަޑައިގެންނެވި ރައީސް ގޮތަބަޔާ ވަނީ ޕްރައިވެޓް ޖެޓެއް ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުގައި އެދިވަޑައިގަންނަވާފައިވާ ކަމަށް ޚަބަރުތަކުގައިވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ.

މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާނީ ސިންގަޕޫރަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށްފަހުކަމަށް ބެލެވޭއިރު، އެމަނިކުފާނު އިސްތިއުފާ ދެއްވާނެ ކަމާމެދު ވެސް ބޭރުގެ ނޫސްތަކުގައި ވަނީ ސުވާލު އުފައްދާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް