ކ. މާލެ
|
13 ޖުލައި 2022 | ބުދަ 14:32
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގެ ތެރެއިން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގެ ތެރެއިން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ
ގޮތަބަޔާއަށް ހިމާޔަތް ދިން ގޮތް ބަލަން މަޖިލީހަށް ހުށައަޅަނީ
 
ލަންކާގެ ހާލަތު ގޯސްވެ އެ ޤައުމުގެ ރައީސް އިސްތިއުފާ ދެއްވާނެކަން އިއުލާން ކުރައްވާފައިވޭ
 
ދިވެހި ސަރުކާރުން އަމަލު ކުރި ގޮތް ސާފު ކުރުމަށް މަޖިލީހަށް ހުށައެޅުމަށް ނިންމާފައިވޭ

ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގެންނެވި މައްސަލައިގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ސާފު ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޕާޓީ (އެމްއެންޕީ) އިން ނިންމައިފިއެވެ.

އެ މައްސަލައިގައި ދިވެހި ސަރުކާރުން އަމަލު ކުރި ގޮތް ސާފު ކުރުމަށް މަޖިލީހަށް ހުށައެޅުމަށް އެމްއެންޕީގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕުން މިހާރު ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ގޮތަބަޔާ ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމާއެކު، ރާއްޖެއިން ގޮތަބަޔާއަށް ހިމާޔަތް ދިނީތޯ ބުނެ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ސުވާލު އުފައްދަމުން އަންނަ އިރު، ސީއެންއެންގައި ބުނެފައިވަނީ އެއަރ ޓްރެފިކް ކޮންޓްރޯލްއިން އެ ފްލައިޓު ޖެއްސުމުގެ ހުއްދަ ފުރަތަމަ ދީފައި ނުވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ފަހުން އެ ހުއްދަ ދީފައިވަނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ދައުވަތު ދެއްވާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވުމުން ކަމަށެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން މަޖިލިސް އިދާރާއިން ބުނެފައިވަނީ، ގޮތަބަޔާ ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް އެނގިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެ ދަންވަރު 2 ޖެހި އިރު ގޮތަބަޔާ ވަނީ އަނބިކަނބަލުންނާާއި ބޮޑީގާޑުންނާއެކު ލަންކާގެ އަސްކަރީ ބޭސްއަކުން އަސްކަރީ މަތިންދާ ބޯޓެއްގައި ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.

ލަންކާގެ ހާލަތު ގޯސްވެ އެ ޤައުމުގެ ރައީސް އިސްތިއުފާ ދެއްވާނެކަން އިއުލާން ކުރައްވާފައިވާއިރު ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންގހަ ވެސް ވަނީ އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ނިންމަވާފައެވެ. އެ ދެ ބޭފުޅުން އިސްތިއުފާ ދެއްވަނީ ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ގުޅިގެން ވެރިކަން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމަށް ކަމަށް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ނިމި ދިޔަ ޖޫން މަހަށް ބަލާއިރު ލަންކާގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް، ނުވަތަ ބާޒާރުގައި ތަކެތީގެ އަގު އުފުލެމުންދާ ނިސްބަތް ހުރީ 54.6 ޕަސެންޓްގައެވެ. ކުރިއަށް އޮތް މަސްތަކުގައި އެ އަދަދު 70 ޕަސެންޓަށް އިތުރުވެ، އާންމު ރައްޔިތުންނަށް އިތުރު ތަކުލީފު ޖެހޭނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް