ކ. މާލެ
|
13 ޖުލައި 2022 | ބުދަ 11:15
ގޮތަބަޔާ ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް އެނގިފައެއް ނުވޭ
ގޮތަބަޔާ ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް އެނގިފައެއް ނުވޭ
-
ގޮތަބަޔާ ރާއްޖެވަޑައިގަތުން
ގޮތަބަޔާ ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގެންނެވީ މަޖިލިސް އިދާރާއަށް އެނގިގެންނެއް ނޫން
 
ގޮތަބަޔާ ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް އެނގިފައެއް ނުވޭ
 
ފޮރިން މިނިސްޓްރީންވެސް ވަނީ އެކަމާ މިވަގުތު ކޮމެންޓެއް ނުކުރާނެކަމަށް ބުނެފައި
 
އަސްކަރީ މަތިންދާ ބޯޓެއްގައި ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ ވަނީ ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާފައި

ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގެންނެވީ މަޖިލިސް އިދާރާއަށް އެނގިގެންނެއް ނޫންކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބުނެފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު އިސްތިއުފާ ދެއްވާނެކަމަށް އިއުލާން ކުރައްވާ، އިސްތިއުފާ ސިޓީގައި ސޮއިކުރައްވާފައި ވަނިކޮށް، އަންގާރަ ދުވަހުގެ ދަންވަރު ވަގުތެއްގައި އަސްކަރީ މަތިންދާ ބޯޓެއްގައި ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ ވަނީ ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާފައެވެ. އަދި މިކަމާއި ގުޅިގެން އާންމުންގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައިވާ އިރު، ފޮރިން މިނިސްޓްރީންވެސް ވަނީ އެކަމާ މިވަގުތު ކޮމެންޓެއް ނުކުރާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައެވެ.

ގޮތަބަޔާ ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމާއެކު، ރާއްޖެއިން ގޮތަބަޔާއަށް ހިމާޔަތް ދިނީތޯ ބުނެ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ސުވާލު އުފައްދަމުން އަންނަ އިރު، ސީއެންއެންގައި ބުނެފައިވަނީ އެއަރ ޓްރެފިކް ކޮންޓްރޯލްއިން އެ ފްލައިޓު ޖެއްސުމުގެ ހުއްދަ ފުރަތަމަ ދީފައި ނުވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ފަހުން އެ ހުއްދަ ދީފައިވަނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ދައުވަތު ދެއްވާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވުމުން ކަމަށެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން މަޖިލިސް އިދާރާއިން ބުނެފައިވަނީ، ގޮތަބަޔާ ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް އެނގިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

ލަންކާގެ ހާލަތު ގޯސްވެ އެ ޤައުމުގެ ރައީސް އިސްތިއުފާ ދެއްވާނެކަން އިއުލާން ކުރައްވާފައިވާއިރު ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންގހަ ވެސް ވަނީ އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ނިންމަވާފައެވެ. އެ ދެ ބޭފުޅުން އިސްތިއުފާ ދެއްވަނީ ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ގުޅިގެން ވެރިކަން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމަށް ކަމަށް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
20%
0%
20%
20%
0%
40%
ކޮމެންޓް