ކ. މާލެ
|
13 ޖުލައި 2022 | ބުދަ 10:57
ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ
ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ
-
ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ
ގޮތަބަޔާ އިސްތިއުފާ ދެއްވާނީ ރައްކާތެރި މަންޒިލަކަށް ވަޑައިގެން މިރޭ 8 ޖަހާއިރު
 
އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ދަންވަރު 2 ޖެހި އިރު އަސްކަރީ މަތިންދާ ބޯޓެއްގައި ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފައިވޭ
 
އިސްތިއުފާ ރަސްމީކޮށް ހުށަހަޅުއްވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ މިރޭ 8 ޖަހާއިރު
 
ދެކުނު އިރުމަތީ އޭޝިއާގެ ގައުމަކަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ

ގައުމު ދޫކުރައްވާ ފިއްލަވައިގެން އުޅުއްވާ ލަންކާގެ ރައީސް ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ އިސްތިއުފާ ދެއްވާނީ ރައްކާތެރި މަންޒިލަކަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށްފަހުގައި ކަމަށް މީޑިއާތަކުގައި ރިޕޯޓްކޮށްފިއެވެ.

ބައެއް މީޑިއާތަކުގައި ބުނެފައިވަނީ ފަހު މަންޒިލަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށްފަހު ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ 8 ޖަހާއިރު މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ފަހު މަންޒިލަކީ ކޮބައިކަމެއް ހާމަކޮށްފައި ނުވެއެވެ. މީޑިއާތަކުގައި ބުނެފައިވަނީ ގޮތަބަޔާގެ ފަހު މަންޒިލަކީ ދެކުނު އިރުމަތީ އޭޝިއާގެ ގައުމެއް ކަމަށެވެ.

ދެކުނު އިރުމަތީ އޭޝިއާގައި 11 ގައުމެއް ހިމެނެއެވެ. އެގައުމުތަކަކީ، ބުރޫނާއި، ކެމްބޯޑިއާ، އިންޑޮނޭޝިއާ، ލާއޯސް، މެލޭޝިއާ، މިޔަންމާ، ފިލިޕީންސް، ސިންގަޕޫރް، ތައިލެންޑް، ޓިމޯ-ލެސްޓޭ އަދި ވިއެޓްނާމްއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެ ދަންވަރު 2 ޖެހި އިރު ގޮތަބަޔާ ވަނީ އަނބިކަނބަލުންނާާއި ބޮޑީގާޑުންނާއެކު ލަންކާގެ އަސްކަރީ ބޭސްއަކުން އަސްކަރީ މަތިންދާ ބޯޓެއްގައި ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާފައެވެ. އަދި މިހާރު ހުންނެވީ ރާއްޖޭގައެވެ.

މީޑިއާތަކުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން ބުދަ ދުވަހު ގޮތަޔަބާގެ ފަހު މަންޒިލަށް ވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

އާންމުވެފައިވާ ބައެއް ވީޑިއޯތަކުން ފެންނަ ގޮތުގައި ގޮތަބަޔާ ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގެންނެވުމާއެކު ހައި ސެކިއުރިޓީގައި އެއަރޕޯޓުން މާލެ ގެނެސްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު ހުންނެވި ތަނެއްގެ މައުލޫމާތު އެނގިފައި ނުވެއެވެ. ގޮތަބަޔާ ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވީ އަނބިކަނބަލުންނާއި ބޮޑީ ގާޑުންނާއި އެކުގައި ކަމަށްވެއެވެ. 13 މީހަކު މި ފްލައިޓުން އައި އިރު އެއީ ކޮން ބައެއްކަމެއް ސާފެއް ނޫނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
25%
25%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް