ކ. މާލެ
|
11 ޖުލައި 2022 | ހޯމަ 11:04
ލަނޑުޖެހުމަށްފަހު ޗިލްވެލް އުފާފާޅުކުރަނީ: ފޮޓޯ-ޕްރިމިއަރ ލީގު
ލަނޑުޖެހުމަށްފަހު ޗިލްވެލް އުފާފާޅުކުރަނީ: ފޮޓޯ-ޕްރިމިއަރ ލީގު
ޕްރިމިއަރ ލީގު
ޗިލްވެލްގެ ވަރލްޑްކަޕް އުއްމީދު
ޗިލްވެލްގެ އުއްމީދު ވަރލްޑްކަޕްގައި ފުރަތަމަ އެގާރައިގެ ޖާގައަށް
 
ޗެލްސީގެ ޕްރީސީޒަން ޓުއަރގައި ޗިލްވެލް ބައިވެރިވޭ

މިއަހަރު ޤަތަރުގައި އޮންނަ ވަރލްޑްކަޕްގައި އިންގެލެންޑް ޓީމްގެ ފުރަތަމަ އެގާރައިގެ ޖާގަ ކަށަވަރުކުރަން ބޭނުންވާކަމަށް އުނދަގޫ ސީޒަނެއް ހޭދަކުރި ޗެލްސީގެ ވާތުބެކް ބެން ޗިލްވެލް ބުނެފިއެވެ.

2020 ވަނަަ އަހަރުގެ ޔޫރޯގައި ކުޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނުލިބުނަސް, ޗިލްވެލް ވަނީ މިދިޔަ ސީޒަން ރަނގަޅަށް ފަށާފައެވެ. އެކަމަކު މައްސަލަ ދިމާވީ ކަކުލަށް ލިބުނު އަނިޔާގެ ސަބަބުންނެވެ. އަނިޔާގެ ސަބަބުން އޮޕަރޭޝަންކޮށް ހަ މަސްދުވަހު ކުޅުމާ ދުރުގައި ހުންނަން ޖެހުނެވެ. އަނިޔާއިން ސަލާމަތްވެ ޗިލްވެލް އެނބުރި އައީ މިދިޔަ ސީޒަންގައި ޗެލްސީ ކުޅުނު ފަހު މެޗުގެ ފަހު މިނެޓްގައެވެ.

ޗިލެވްލް ބުނީ ވަރލްޑްކަޕްގައި ކުޅުމަކީ އޭނާ އަބަދުވެސް ދެކެމުން އަންނަ ހުވަފެން ކަމަށެވެ. އޭނާގެ މުޅި ހަޔާތުގަވެސް އަދި އާއިލާއަށްވެސް ލިބޭނެ އެންމެ ބޮޑު އެއް އުފަލަކަށްވާނީ ވަރލްޑްކަޕްގައި ކުޅުންކަމަށްވެސް ޗިލްވެލް ބުނެފައިވެއެވެ.

އިންގްލެންޑް ޓީމްގެ އެއްވަނަ ލެފްޓް ބެކްގެ ގޮތުގައި ވަރލްޑްކަޕަށް ގޮސް, މުބާރާތުގައި ރަނގަޅު ކާމިޔާބީއެއް ލިބިއްޖެނަމަ އެކަން ވާނީ އަހަރެންގެ ކެރިއަރެއްނޫން, މުޅި ހަޔާތުގައިވެސް އަދި އަހަރެންގެ މުޅި އާއިލާއަށްވެސް ލިބޭނެ އެންމެ ޚާއްޞަ އެއް އުފަލަށް.
ބެން ޗިލްވެލް/ ޗެލްސީގެ ލެފްޓް ބެކް

ޗިލްވެލް ބުނީ އިންގްލެންޑް ޓީމުން އޭނާގެ ޖާގަ ޔަޤީންކުރަން ކުރިއަށް އޮތް ހަތަރު މަހެއްހާ ދުވަހު ކުރެވެން އޮތް ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރާނެކަމަށެވެ. ޗިލްވެލް ވަނީ 2021 ވަނަ އަހަރު ޗެލްސީއާއެކު ޗެމްޕިއަންސްލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. ލެސްޓަރ ސިޓީން ޗެލްސީއަށް ބަދަލުވި ޗިލްވެލްއަށް އަނިޔާވީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު މަހު ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ޔުވެންޓަސް އަތުން ޗެލްސީ މޮޅުވި މެޗުގައެވެ. އޭރު ޗެލްސީ އޮތީ ޕްރިމިއަރ ލީގު ތާވަލްގެވެސް އެއްވަނާގައެވެ. އޮޕަރޭޝަން ނުކޮށް ކުޅުމުގެ ތެރެއަށް އާދެވޭނެކަމަށް ފުރަތަމަ އުއްމީދުކުރިނަމަވެސް, އެނބުރި އާދެވުނީ އޮޕަރޭޝަނަށްފަހުއެވެ.

ޗެލްސީގެ ޕްރީސީޒަން ޓުއަރގައި ޗިލްވެލް ބައިވެރިވެއެވެ. ޗެލްސީން އާ ސީޒަނަށް ތައްޔާރުވަނީ އެމެރިކާގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް