ކ. މާލެ
|
9 ޖުލައި 2022 | ހޮނިހިރު 07:05
ދާންދޫގައި އީދު މަޅިޖެހުމުގެ ތެރޭގައި ޒުވާނެއްގެ އަތް ވަނީ ފިހިފައި
ދާންދޫގައި އީދު މަޅިޖެހުމުގެ ތެރޭގައި ޒުވާނެއްގެ އަތް ވަނީ ފިހިފައި
ގއ. ދާންދޫ ކައުންސިލް
ޢީދު މަޅި ރޯކުރުމުގެ ތެރޭގައި ޒުވާނަކަށް އަނިޔާވުނ
ޢީދު މަޅި ރޯކުރަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ދާންދޫ ޒުވާނަކު ފިހިއްޖެ
 
މި ހާދިސާގައި އަނިޔާ ލިބިފައިވަނީ 19 އަހަރުގެ ޒުވާނަކަށް

އަޟްހާ ޢީދު ފާހަގަ ކުރުމަށް ޢީދު މަޅި ރޯކުރުމުގެ ތެރޭގައި ގއ. ދާންދޫގެ ޒުވާނަކު ފިހިއްޖެއެވެ.

އެ ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު އާސިމް "ރާއްޖެ އެމްވީ" އަށް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މި ހާދިސާގައި އަނިޔާވެފައިވަނީ އެ ރަށުގެ 19 އަހަރުގެ ފިރިހެނެއް ކަމަށެވެ. އެނާގެ އަތުގެ ތަންތަން ފިހިފައިވާއިރު އެ ރަށު ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދެމުންދާ ކަމަށް ވެސް އާސިފް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

އާސިފް ވިދާޅުވީ އެ ޒުވާނާ ފިހުނީ ޢީދު މަޅި ޖެހި ވަގުތު ޕެޓްރޯލް އަޅަން އުޅުމުން ކަމަށެވެ. އޭނާ ދިޔައީ މަޅި ޖަހަން ހަދާފައި ހުރި ތަނުގެ ވަށައިގެން ޕެޓްރޯލް އަޅަމުން ކަމަށާއި އެ ވަގުތު އޭނާ އެކަން ކުރަމުން ދިޔަކަން ރޯކުރި މީހުންނަށް ނޭނގުނީ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ހާދިސާގައި އިތުރު ޒުވާނަކަށް ވެސް ވަނީ އަނިޔާވެފައެވެ. ނަމަވެސް ދެ މީހުންނަށް ވެސް ސީރިއަސް އަނިޔާއެއް ނުލިބޭ ކަމަށާއި ދެ މީހުންގެ ހާލުވެސް ރަނގަޅު ކަމަށް އާސިފް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ވިސްނުމުން ތަރައްޤީގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ސަމާލުކަން ދޭނަން: ރައީސް
މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ މެޖޯރިޓީ މިސަރުކާރަށް ލިބިއްޖެނަމަ، ޓެކްސް ބޮޑުކުރާނެ: މެންބަރު ޔައުގޫބް
މި ސަރުކާރު މޮޅީ، މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އަދި މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ ބޯހިޔާވަހިކަން ނިގުޅައިގަތުމަށް: މެންބަރު ޔައުގޫބް
ފްލެޓްތައް ދޫކުރުން ލަސްކުރަނީ މަޖިލިސް އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަން، ރައްޔިތުން މުޒާހަރާއަށް ނުކުންނަންޖެހޭ: މެންބަރު ޔައުގޫބް
ސާޖިދާ އެ ވަޑައިގަންނަވަނީ ހެލްތު މިނިސްޓަރަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަން - މެންބަރު ޔައުގޫބް
ސާޖިދާއާއެކު ހެދި އެއްބަސްވުން އުވާލަން ކުއްލި މައްސަލައެއް
މަސްކިލޯއެއް 25 ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑަށް ގަނެވޭނެ، އަގު ކުޑަކުރަނީ މަސްވެރިންނަށް ޖެއްސުން ކުރުމަށް: މެންބަރު ޔައުގޫބް
ފުށިދިއްގަރުފަޅު ހިއްކަނީ ފ. އަތޮޅު ވިއްކާލާ އެ އަތޮޅު ރައްޔިތުން ބަދަލުކުރަން