ކ. މާލެ
|
7 ޖުލައި 2022 | ބުރާސްފަތި 16:58
ދިރާގާ މާފުށީ ކައުންސިލާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން
ދިރާގާ މާފުށީ ކައުންސިލާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން
ދިރާގު
"މާފުށީ އީދު އުފާ"ގެ ޑިޖިޓަލް ޕާރޓްނަރ
"މާފުށީ އީދު އުފާ"ގެ ޑިޖިޓަލް ޕާރޓްނަރަކަށް ދިރާގު
 
މާފުށީގައި ކުލަގަދަކޮށް އީދު ފާހަގަކުރަން ވަނީ ހަމަޖެހިފައި

މިއަހަރުގެ އަޟްހާ އީދު ފާހަގަ ކުރަން ކ. މާފުށީގައި ކުރިއަށްގެންދާ "މާފުށީ އީދު އުފާ"ގެ ޑިޖިޓަލް ޕާރޓަނަރަކަށް ދިރާގު ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

މާފުށީގައި އީދު ހަރަކާތްތައް ޖުލައި 8ން 11ށް ކުރިއަށްދާނެއެވެ. މި ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ބޮޑު މަސް ބޭނުމާއި ކޯޑި ނެރުމާއި މާލި ޕެރޭޑްފަދަ ސަގާފީ ކުޅިވަރުތަކާއި، ކަލަރ ރަންއަކާއި، ވޯޓަރ ޕާކްގެ ހަރަކާތްތައް ވެސް ކުރިއަށްދާނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިއަހަރުގެ އީދު ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރުމަށް އެ ރަށުގައި ޚާއްސަ އީދު ޝޯއެއްވެސް ބާއްވަން ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މިއަހަރުގެ އަޟްހާ އީދުގެ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް 7000 މީހުން މާފުއްޓަށް ދާނެކަމަށް އެ ރަށު ކައުންސިލުން ލަފާކުރެއެވެ.

މާފުށީ ކައުންިސލްގެ ރައީސް ހަސަން ސަލާހު ވަނީ، އިޖުތިމާއީ އަދި ސަގާފީ ކަންކަމާއި ހަރަކާތްތަކަށް ދިރާގުން ދޭ އެއްބާރުލުން ފާހަގަކުރައްވައި ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފައެވެ. މި ހަރަކާތްތަކުގެ ސަބަބުން ރަށްރަށަށް ގިނަގުނަ ފައިދާތަކެއް ކުރާނެކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ދިރާގުގެ އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ ބްރޭންޑް، ނާޔާ ޝަރީފް ވިދާޅުވީ، ދިވެހިންގެ ސަގާފީ ހަރަކާތްތައް ޕްރޮމޯޓްކުރާ ހަރަކާތްތަކަށް އެއްބާރުލުންދިނުމަކީ އެ ކުންފުންޏަށް ލިބޭ ފަޚުރެއްކަމަށާއި، ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައިވެސް އެފަދަ ކަންކަމަށް ދިރާގުން އެއްބާރުލުން ދޭނެކަމަށެވެ.

މުޖުތަމައު ބާރުވެރިކުރުމަކީ ދިރާގުގެ ސީ.އެސް.އާރު ސްޓްރެޓެޖީގެ މައިގަނޑު އެއް އަސާސެވެ. މިގޮތުން ރާއްޖޭގެ އިޖްތިމާއީ ކުރިއެރުމަށް ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދޭ ތަފާތު މަޝްރޫއުތަކަށް އެކުންފުނިން އަންނަނީ އެކި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް