ކ. މާލެ
|
7 ޖުލައި 2022 | ބުރާސްފަތި 13:38
100 ޖީބީ ޑޭޓާ ލިބޭ ބޮޑު ޗުއްޓީ ޕެކް
100 ޖީބީ ޑޭޓާ ލިބޭ ބޮޑު ޗުއްޓީ ޕެކް
އުރީދޫ
ބޮޑު ޗުއްޓީ ޕެކް
އުރީދޫގެ ބޮޑު ޗުއްޓީ ހަދިޔާ - 100 ރުފިޔާއަށް 100 ޖީބީ ޑޭޓާ
 
100 ރުފިޔާ އަށް ބޮޑު ޗުއްޓީ ޕެކް އެކްޓިވޭޓް ކޮށް، 100 ޖީބީ ޑޭޓާ

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން ދިވެހި ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ދުވަހާއި އަޟްހާ ޢީދުގެ ހެޔޮއެދުމާއި ތަހުނިޔާ އެކުންފުނީގެ ހުރިހާ ކަސްޓަމަރުންނަށާއި ރާއްޖޭގެ އެންމެހާ ރައްޔިތުންނަށް ފޮނުވައި، "ބޮޑު ޗުއްޓީ ޕެކް" ގެ ނަމުގައި ޚާއްސަ އޮފަރއެއް ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ.

މި އޮފަރ ތައާރަފް ކުރެވިފައިވަނީ މިނިވަން ދުވަހާއި އަޟްޙާ ޢީދާއި ގުޅިގެން ލިބޭ މި ބަންދުގައި، ކޮންމެތާކު، ކޮންމެވަގުތެއްގައިވެސް އާއިލާއާއި ރައްޓެހިންނާ އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް މަގުފަހި ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް އުރީދޫއިން ބުނެއެވެ.

މި ހާއްސަ އޮފަރގެ ދަށުން ކަސްޓަމަރުންނަށް އެންމެ 100 ރުފިޔާއަށް ބޮޑު ޗުއްޓީ ޕެކް އެކްޓިވޭޓްކޮށް، 100 ޖީބީ ޑޭޓާ 3 ދުވަހަށް ލިބޭނެކަމަށް އުރީދޫއިން ބުނެއެވެ. އަދި އުރީދޫގެ ހުރިހާ މޮބައިލް ކަސްޓަމަރުންނަށް ވެސް ހުޅުވާލެވިފައިވާ މި ޚާއްސަ އޮފަރތައް 6 ޖުލައި 2022 އިން 31 ޖުލައި 2022 ގެ ރޭގަނޑު 11:59ގެ ނިޔަލަށް ކަސްޓަމަރުންނަށް މި ޕެކް ގަނެވޭނެއެވެ. އުރީދޫ އެޕް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ929އަށް ގުޅައިގެންވެސް އެކްޓިވޭޓްކުރެވޭނެއެވެ. އެސްއެމްއެސް މެދުވެރިކޮށް އެކްޓިވޭޓް ކޮށްލުމަށް 100GB ޖެހުމަށްފަހު 5555 އަށް އެސްއެމްއެސް ފޮނުވުމުން އެކްޓިވޭޓްކުރެވޭނެއެވެ. 

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ، ހުސައިން ނިޔާޒް ވިދާޅުވީ ބޮޑު ބަންދުތެރޭ ޗުއްޓީ ހަދާލަން ރަށަކަށް ދިޔަޔަސް ނުވަތަ އާއިލާއާއެކު ވަގުތު ހޭދަކޮށްލަން ގޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރިޔަސް އަޟްހާ ޢީދަކީ ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށް ހާއްސަ އުފާވެރިކަމަކުން ފުރިގެންވާ ޗުއްޓީއެއް ކަމުން، މި އުފާވެރި މުނާސަބަތުގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް، ދުރުގައި ތިބި އާއިލާއާއި ރައްޓެހިންނާ އިތުރަށް ގުޅުވާލަދިނުމަށް، ޗުއްޓީގެ ތެރެއިން ކުލަގަދަ އަދި އުފާވެރި ވަގުތުތައް ޙިއްޞާކުރުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ގޮތުން މި ޚާއްޞަ އޮފަރ ކަމުދާނެކަމަށް އުއްމީދުކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް