ކ. މާލެ
|
4 ޖުލައި 2022 | ހޯމަ 14:03
ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ އޮފިޝަލް މެޗުގެ ބޯޅަ
ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ އޮފިޝަލް މެޗުގެ ބޯޅަ
ރޮއިޓާސް
ނަސްލީ ތަފާތުކުރުން
ނަސްލީ ތަފާތުކުރުމާއި ދެކޮޅަށް ޔުއެފާގެ ކެމްޕެއިނެއް
ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިމަހުގެ 6ން 31ގެ ނިޔަލަށް

ނަސްލީ ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅެ، އޮންލައިންކޮށް ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިންނަށް ކުރާ ފުރައްސާރައާއި ދެކޮޅަށް ޚާއްސަ ކެމްޕެއިނެއް ލޯންޗު ކުރުމަށް ޔުއެފާއިން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ.

މި ކެމްޕެއިނުގެ ތެރެއިން ނަސްލީ ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅެ، ކުޅުންތެރިންނަށް ފުރައްސާރަކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓުތައް ރިމޫވް ކުރުމަށް ސޯޝަލް މީޑިއާ ކުންފުނިތަކާއެކު މަސައްކަތް ކުރާނެކަމަށް ޔުއެފާއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެގޮތުން ޓްވިޓާ، މެޓާ (އިންސްޓަގްރާމް އަދި ފޭސްބުކް) ގެ އިތުރުން ޓިކްޓޮކްއާއެކު މި ޕްރޮގްރާމްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އަދި މިފަދަ އަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށް އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމަކީވެސް މި ޕްރޮގްރާމުގެ މަގުސަދެކެވެ. ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިމަހުގެ 6ން 31ގެ ނިޔަލަށެވެ.

ފީފާއިން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ނިމިގެންދިޔަ ޔޫރަޕިއަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް އަދި އެފްރިކާ ކަޕް އޮފް ނޭޝަންސްގައި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ކުޅުންތެރިންގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަށް ނަސްލީ ތަފާތުކުރުމާއި ފުރައްސާރަ ކުރުމުގެ މައްސަލައާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި އިންގްލެންޑުގެ މާކަސް ރަޝްފޯޑް، ޖާޑަން ސެންޗޯ އަދި ބުކާޔޯ ސަކާ ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް