ކ. މާލެ
|
3 ޖުލައި 2022 | އާދީއްތަ 15:08
ބާސެލޯނާއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ގަވީ
ބާސެލޯނާއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ގަވީ
ފޭސްބުކް
ގަވީގެ ކޮންޓްރެކްޓް އައުކުރުން
ގަވީގެ ކޮންޓްރެކްޓް ވަރަށް އަވަހަށް އައުކުރާނެކަމުގެ އިޝާރާތެއް ލަޕޯޓާ ދީފި
 
ބާސެލޯނާއާއެކު ގަވީ ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ މިއަންނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް

ބާސެލޯނާއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ގަވީގެ ކޮންޓްރެކްޓް ވަރަށް އަވަހަށް އައުކުރާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް އެކްލަބުގެ ރައީސް ޔޮއާން ލަޕޯޓާ ދީފިއެވެ.

ލަޕޯޓާ ބުނީ ގަވީގެ ކޮންޓްރެކްޓް އައު ކުރުމަށް ކުރިއަށްދާ މަޝްވަރާތަކާއި މެދު އޭނާ ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި ގަވީއާއި އޭނާގެ އެޖެންޓުގެ ފަރާތުން މިކަމަށް ލިބޭ އެއްބާރުލުން ލަޕޯޓާ ފާހަގަކުރިއެވެ. ބާސެލޯނާއާއެކު ގަވީ ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ މިއަންނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

މިދިޔަ މަހާއި ހަމައަށް ގަވީގެ ރިލީޒް ކްލޯސް އަކީ 50 މިލިއަން ޔޫރޯއެވެ. ނަމަވެސް 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ބާސެލޯނާއާއެކު ގަވީ ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި، މިދިޔަ މަހު ރިލީޒް ކްލޯސް 100 މިލިއަނަށް ބޮޑުކުރަން ހިމަނާފައިވެއެވެ. މިއާއެކު އޭނާ ހޯދަން ބޭނުންވާ ކްލަބަކުން ބާސެލޯނާއަށް 100 މިލިއަން ޕައުންޑްގެ ބޮޑު އަގެއް ދައްކަން ޖެހޭނެއެވެ.

ބާސެލޯނާގައި މަޑުކުރަން ގަވީ ބޭނުންވި ނަމަވެސް އޭނާގެ އެޖެންޓު އިވާން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ މިހާރު ގަވީއަށް ލިބޭވަރަށްވުރެ ބޮޑު މުސާރައެއްގައި އެއްބަސްވުން އައު ކުރުމަށެވެ.

ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ޒަވީއަށް ގަވީއަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކުޅުންތެރިއެކެވެ. އެގޮތުން ނިމުނު ސީޒަންގައިވެސް އޭނާ ވަނީ ގަވީގެ ބޭނުން ވަރަށް ބޮޑަށް ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް