ކ. މާލެ
|
26 ޖޫން 2022 | އާދީއްތަ 22:47
ގަބްރިއެލް ޖީސޫސް
ގަބްރިއެލް ޖީސޫސް
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ސަމަރ ޓްރާންސްފަރ
ޖީސޫސް އާސެނަލްއަށް، މެޑިކަލް ޓެސްޓް ދެދުވަހެއްތެރޭގައި ހަދާނެ!
 
ސިޓީން އާސެނަލްއަށް ޖީސޫސް ވިއްކާލަނީ 45 މިލިއަން ޕައުންޑަށް
 
ޖީސޫސްއާއެކު ސިޓީން މިހާރު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ މިއަންނަ އަހަރު

މެންޗެސްޓަރ ސިޓީއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ބްރެޒިލްގެ ފޯވާޑް ގަބްރިއެލް ޖީސޫސް މިއަންނަ ސީޒަން އަންނަންވާއިރަށް އާސެނަލްއާ ގުޅޭނެކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފިއެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން، މެންޗެސްޓަރ ސިޓީން މިހާރު ވަނީ ޖީސޫސް އާސެނަލްއަށް ވިއްކާލުމަށް އެއްބަސްްވެފައެވެ. އަދި ސިޓީން އާސެނަލްއަށް ޖީސޫސް ވިއްކާލަނީ 45 މިލިއަން ޕައުންޑަށެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް ދެދުވަހެއްގެތެރޭގައި އާސެނަލްގައި ޖީސޫސްގެ މެޑިކަލް ޓެސްޓުތައް ހެދުމަށްފަހު އޭނާ އާސެނަލްއަށް ބަދަލުވާކަން ރަސްމީކޮށް އަންގާނެކަމަށް ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ.

Advertisement

ޖީސޫސްއާއެކު ސިޓީން މިހާރު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ މިއަންނަ އަހަރުއެވެ. ނަމަވެސް ޓީމުގައި ކުޅެން ލިބޭ ފުރުސަތު މަދުވުމުން ޖީސޫސް ވަނީ އޭނާ ޓީމު ދޫކޮށްލަން ބޭނުންވާކަން ނުރަސްމީކޮށް ސިޓީއަށް އަންގާފައެވެ.

ޕަލްމޭރިއާސްއިން ސިޓީއަށް ޖީސޫސް ބަދަލުވީ 2017 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އޭގެ ފަހުން ޖީސޫސް ވަނީ ސިޓީއަށް 159 މެޗު ކުޅެދީ، 58 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދީފައެވެ. މިއަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ގަތަރުގައި އޮންނަ ފީފާ ވޯރލްޑް ކަޕަށް ގައުމުތަކުން ތައްޔާރުވަމުން އަންނައިރު، ޖީސޫސްއަކީ ބްރެޒިލްއަށް މުހިންމު ކުޅުންތެރިއެކެވެ. 2016 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ބްރެޒިލްގެ ސީނިއަރ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޖީސޫސް ވަނީ ބްރެޒިލްގެ ގައުމީ ޓީމުގައި 56 މެޗު ކުޅެ، 19 ލަނޑު ޖަހާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް