ކ. މާލެ
|
24 ޖޫން 2022 | ހުކުރު 07:44
ޕެޓްރޯލް އަޅަން މީހުން ކިޔޫގައި
ޕެޓްރޯލް އަޅަން މީހުން ކިޔޫގައި
ރާއްޖެއެމްވީ
އެސްޓީއޯއިން ވިއްކާ ތެޔޮ އަގުބޮޑުކުރުން
ޕެޓްރޯލް ލީޓަރެއްގެ އަގު 16 ރުފިޔާއަށް ބޮޑުކޮށްފި
 
ޕެޓްރޯލް ލީޓަރެއްގެ އަގު ވަނީ 16.55 ރުފިޔާއަށް ބޮޑުކޮށްފައި

އެސްޓީއޯއިން ބާޒާރުގައި ތެޔޮ ވިއްކާ އަގު ބޮޑުކޮށްފިއެވެ.

އެސްޓީއޯއިން ބުނީ ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ސާފު ކުރި ތެލުގެ އަގު އަދިވެސް އުފުލެމުންދާ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން ޖޫން 24ން ފެށިގެން ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްގެ ސްޓޭޝަންތަކުން ތެޔޮ ވިއްކާ އަގު ބޮޑުކޮށްފައިވާކަމަށް އެސްޓީއޯއިން ބުނެއެވެ.

ތެލުގެ އަގަށް އެސްޓީއޯއިން ގެނައި ބަދަލު:

ޕެޓްރޯލް ލީޓަރެއް 16.55ރ (ސޯޅަ ރުފިޔާ ފަންސާސް ފަސް ލާރި)

ޑީސަލް ލީޓަރެއް 16.77ރ (ސޯޅަ ރުފިޔާ ހަތްދިހަ ހަތް ލާރި)

އަގަށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ ކުރިން ޕެޓްރޯލް ލީޓަރެއް ވިއްކަމުން ދިޔައީ 14.60 ރުފިޔާއަށެވެ. އަދި ޑީސަލް ލީޓަރެއް ވިއްކަމުންދިޔައީ 14.80 ރުފިޔާއަށެވެ.

އެސްޓީއޯއިން އެންމެ ފަހުން ތެލުގެ އަގު ބޮޑުކޮށްފައިވަނީ މާރޗް މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި މިހާރު ސާފުނުކުރާ ތެޔޮ ފީފާއެއް އަގު އުޅެނީ އެވްރެޖް ގޮތެއްގައި 107 ޑޮލަރަށެވެ. ކަމާބެހޭ މާހިރުން ކުރިން ލަފާކޮށްފައިވަނީ ތެޔޮ ފީފާއެއްގެ އަގު 100 ޑޮލަރަށްވުރެ މަތިވާނީ މިއަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ޔޫކްރެއިނާއި ރަޝިޔާއާ ދެމެދު ހިނގަމުންދާ ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ތެލުގެ އަގު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑުތަނުން މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
20%
0%
20%
20%
0%
40%
ކޮމެންޓް
24 ޖޫން 2022 | ހުކުރު 18:19
ދޮންބެ
ކުޅުދުއްފުށީގައި ވިއްކަނީ 20.95 އަށް ލިޓަރެއް