ކ. މާލެ
|
22 ޖޫން 2022 | ބުދަ 11:24
ފަބިއޯ ވިއެރާ
ފަބިއޯ ވިއެރާ
ޓްވިޓަރ
އާސެނަލް
ޕޯޓޯ ދޫކޮށް ފަބިއޯ ވިއެރާ އާސެނަލަށް ބަދަލުވެއްޖެ
 
ޕޯޓޯ ދޫކޮށް އާސެނަލަށް ބަދަލުވީ 35 މިލިއަން ޔޫރޯއަށް

ޕޯޓޯއަށް ކުޅެމުން އައި ޕޯޗުގަލްގެ މިޑްފީލަޑަރު ފަބިއޯ ވިއެރާ އާސެނަލަށް ބަދަލުވެއްޖެއެވެ.

އުމުުރުން 22 އަހަރުގެ ފަބިއޯ އާސެނަލަށް ބަދަލުވީ ދާއިމީ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ. ފަބިއޯ އޭނާގެ ސީނިއަރ ކެރިއަރު ފަށާފައިވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރު ޕޯޓޯއިންނެވެ. ޕޯޓޯއަށް ޖުމުލަ ކުޅެދިން 102 މެޗުގައި އޭނާ ވަނީ 19 ލަނޑު ޖަހާފައެވެ.

ފަބިއޯ ޕޯޓޯ ދޫކޮށް އާސެނަލަށް ބަދަލުވީ 35 މިލިއަން ޔޫރޯއަށެވެ. އޭނާ ވަނީ އާސެނަލަށް ބަދަލުވުމުގެ ގޮތުން ހަދަން ޖެހޭ މެޑިކަލް ޓެސްޓުތައް ހުކުރު ދުވަހު ހަދާފައެވެ.

Advertisement

ފަބިއޯ އާސެނަލަށް ބަދަލުވުމާ ގުޅިގެން އެ ޓީމުގެ ޓެކްނިކަލް ޑިރެކްޓަރ އެޑޫ ބުނީ ފަބިއޯގެ ސޮއި ލިބުމަކީ އެ ޓީމަށް ލިބުނު އުފަލެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެޑޫ ބުނީ ފަބިއޯ އަކީ ޚާއްސަ ކޮލިޓީއެއް ހުރި ކުޅުންތެރިއެއްކަމަށެވެ. އަދި މުޅި އާސެނަލް އޮތީ ފަބިއޯއާއެކު މުސަތަގުބަލުގައި މަސައްކަތް ކުރަން ކަމަށެވެ. އަދި މި ޓްރާންސްފާ މާކެޓުގައި އާސެނަލް ވަރުގަދަ ކުރުމަށް އިތުރު މަސައްކަތް ކުރާނެކަމަށެވެ.

ފަބިއޯއާ ގުޅޭ ގޮތުން އާސެނަލްގެ ކޯޗު އާޓެޓާ ބުނީ، ފަބިއޯ އާސެނަލާ ގުޅުމުން އޭނާ އުފާވާކަމަށެވެ. އަދި ފަބިއޯއަކީ ހުނަރުވެރި މޮޅު ކުޅުންތެރިއެއްކަމަށާއި، ފަބިއޯއާއެކު އާސެނަލްގެ އެޓޭކިން ވަރުގަދަ ވާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރާކަމަށެވެ. އަދި އާސެނަލުން ފަބިއޯއާއި އޭނާގެ އާއިލާއަށް މަރުހަބާ ކިޔާކަމަށް ވެސް އާޓެޓާ ވަނީ ބުނެފައެވެ. އާސެނަލްގައި ފަބިއޯ ބޭނުންކުރާނީ 21 ނަންބަރު ޖާޒީއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މިނެޓު ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް