ކ. މާލެ
|
22 ޖޫން 2022 | ބުދަ 07:26
އިމްރާން ޚާން
އިމްރާން ޚާން
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު އިމްރާން ޚާން
އިމްރާން ޚާން އަވަހާރަކޮށްލަން އުޅޭ ކަމަށް ޕާކިސްތާނުގެ ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ޑިޕާޓްމެންޓުން ބުނެފި
 
އިމްރާން ޚާން އަވަހާރަކޮށްލަން އުޅެނީ ޓެރަރިސްޓް ގްރޫޕަކުން ކަމަށް ބުނޭ

ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު އިމްރާން ޚާން އަވަހާރަކޮށްލުމަށް ނިރުބަވެރި ހަމަލާއެއް ދޭން އުޅޭ ކަމަށް އެ ޤައުމުގެ ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ޑިޕާޓްމެންޓާއި ހަވާލާދީ ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފިއެވެ.

އެ ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުގައި އިމްރާން ޚާނަށް ހަމަލާ ދިނުމަށް ޓެރަރިސްޓް ގްރޫޕަކުން ރާވަމުންދާ ކަމަށާއި އެ ހަމަލާ ދިނުމަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ އަފްޣާނިސްތާނުގެ މީހަކަށް ކަމުގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވެއެވެ.

މި މައްސަލަ އެ ޤައުމުގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކާއި ހިއްސާ ކުރެވި، މައްސަލަ ބަލަމުންދާ ކަމަށް ވެސް މީޑިއާ ރިޕޯޓުތަކުގައި ބުނެއެވެ.

ޕާކިސްތާނުގެ ސީނިއަރ ޕޮލިސް އޮފިސަރަކާއި ހަވާލާދީ ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުގައި ބުނެފައިވަނީ މިމައްސަލައިގެ ތަހުޤީޤު ކުރިއަށްދާއިރު، މި މައްސަލަ ސިއްރު ކުރުމަށް ކަމާ ބެހޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް އަންގާފައިވާކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 އަހަރު ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް