ކ. މާލެ
|
21 ޖޫން 2022 | އަންގާރަ 11:46
ޔޯގާ އިވެންޓަށް ވަތް މީހުން ބޭނުންކުރި ދިދައާއި ސައުންޑް ޕީޕީއެމް އޮފީހުން ފަތިސްގަޑީގައި ނެރެނީ
ޔޯގާ އިވެންޓަށް ވަތް މީހުން ބޭނުންކުރި ދިދައާއި ސައުންޑް ޕީޕީއެމް އޮފީހުން ފަތިސްގަޑީގައި ނެރެނީ
އެމްވީކްރައިސިސް
ޔޯގާ ހަދަން ތިބި މީހުންނަށް ހަމަލާ ދިނުން
ޔޯގާ ހަދަން ތިބި މީހުންނަށް ހަމަލާދިން މީހުން ގެންގުޅުނު ދިދަ ނެރުނީ ޕީޕީއެމް އޮފީހުން!
 
ޔޯގާ ހަދަން ތިބި މީހުންނަށް ޕީޕީއެމް މީހުން ހަމަލާދިން
 
އެތަނުގައި ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު މުހައްމަދު އިސްމާއިލް ހުރި
 
ޕީޕީއެމް އޮފީހުން ދިދައާއި ސައުންޑް ނެރުނީ ފަތިހު 5:05 ހާއިރު

ބައިނަލްއަގުވާމީ ޔޯގާ ޑޭ ފާހަގަކުރުމަށް ގަލޮޅު ރަސްމީ ދަނޑުގައި ޔޯގާ ހަދަން ތިބި މީހުންނަށް ހަމަލާދިން މީހުން ބޭނުންކުރި ހުދު ކުލައިގެ ދިދަ ނެރުނީ ޕީޕީއެމް އޮފީހުންކަން ހާމަވެއްޖެއެވެ.

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާންމުވެފައި ފޮޓޯތަކުން ފެންނަ ގޮތުން، ހުދުކުލައިގެ ދިދަތަކެއް ޕީޕިއެމްގެ އޮފީހުގައި ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުއްޓެވެ. އަދި ގަލޮޅުދަނޑާ ދިމާލަށް ޕިކަޕްގައި ދިޔަ މީހުން ބޭނުންކުރާނެ ސައުންޑް ވެސް އެ އޮފީހުން ފޯރުކޮށްދީފައިވާކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

Advertisement

ފޮޓޯތަކުން ފެންނަ ގޮތުގައި ޕީޕީމްގެ ރަސްމީ އޮފީސް ހުންނަ ހ. ހުރަފާއިން ދިދައާއި ސައުންޑް ނެރެން 3 މީހަކު ހަރަކާތްތެރިވާ އިރު، އެތަނުގައި ޕީޕީއެމްގެ އިސްސަފުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު މުހައްމަދު އިސްމާއިލް ހުންނެވިތަން ފެނެއެވެ. އަދި އެ ދިދަތައް އަތަށް ނަންގަވައިގެން އޮފީހުން ބޭރަށް ގެންދެވީ ވެސް އޭނާއެވެ.

ފޮޓޯއިން އިން ފެންނަ ގޮތުން ދިދަތައް އަދި ސައުންޑް ޕީޕީއެމް އޮފީހުން ނެރުނީ ފަތިހު 5:05 ގައެވެ. އަދި ހިނދުނު ޔޯގާ އިވެންޓަށް ވަދެގަނެ އެތަނުގައި ތިބި މީހުންނަށް ދިދަ ދަނޑިންނާއި، އެކި ގޮތްގޮތުން ހަމަލާދީފައިވާ އިރު، އެތަނަށް ވަތް މީހުންގެ އަތުގައި ހުރި ދިދަތަކަކީ ނަބިއްޔަގެ ދިފާއުގައި މި ނަމުގައި ޕީޕީއެމުން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ބޭނުންކުރި ދިދަތަކެވެ.

ޔޯގާ އިވެންޓަށް ވަތް މީހުން ބޭނުންކުރި ދިދައާއި ސައުންޑް ޕީޕީއެމް އޮފީހުން ފަތިސްގަޑީގައި ނެރެނީ - އެމްވީކްރައިސިސް

ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީގެ ޔޫތް މޫމެންޓްގެ ވަޓްސްއެޕް ގްރޫއްޕުގައި ހިއްސާކޮށްފައިވާ ފޮޓޯތަކަށް ބަލާއިރު، ޕީޕީއެމް އޮފީހުން ދިދަ އަދި ސައުންޑް ނެރޭ ފޮޓޯތައް 5:31 ގައި ލާފައިވެއެވެ. އަދި ބީޖޭޕީ ލާދީނީ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލަން ނުކުތުމަށް ނައްޓާލި ކަމަށް ބުނެ އެ މޫމެންޓުގެ މެންބަރަކު ވަނީ ފޮޓޯ ހިއްސާކޮށްފައެވެ. އަދި އެ ފޮޓޯ ހިއްސާކުރި މެންބަރު ތާޅފިލި ހިފައިގެން ޕީޕީއެމްގެ އޮފީސް ދޮރުމަތީގައި ހުރިތަން ފެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ގަލޮޅު ދަނޑުކައިރީގައި ޔޯގާއާއި ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލަމުންދިޔަ މީހުންގެ ފޮޓޯތައް ވެސް ގްރޫއްޕަށް ލާފައިވެއެވެ.

ޔޯގާ އިވެންޓަށް ވަތް މީހުން ބޭނުންކުރި ދިދައާއި ސައުންޑް ޕީޕީއެމް އޮފީހުން ފަތިސްގަޑީގައި ނެރެނީ - އެމްވީކްރައިސިސް

ހެނދުނު އޮތް ޔޯގާ އިވެންޓްގެ ތެރެއަށް ގަލޮޅު ދަނޑުގެ ގޭޓް ފަޅާލާ އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް އަށް ނިސްބަތްވާ މީހުން ވަދެފައިވާ އިރު، އެތަނުގައި އެވަގުތު ތިބި އާންމުންނަށް އެމީހުން ހަމަލާދީފައިވެއެވެ. އެތަނުގައި އެވަގުތު ރާއްޖޭގައި ތިބި ބޭރު ގައުމުތަކުގެ ޑިޕްލޮމެޓުންނާއި، ސަރުކާރުގެ އިސްފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން، ކުޑަކުދިންނާއި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންވެސް ތިއްބެވެ.

މި ޙަރަކާތުގެ ތެރެއަށް އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްގެ މީހުން ވަދެ ހިންގި ހަމަނުޖެހުމުގައި 6 މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލު ވިދާޅުވީ، ނޭޝަނަލް ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މިމުޒާހަރާގެ ތެރެއިން ދިވެހި 6 ފިރިހެނުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ މައްސަލަ ސީރިއަސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ތަހުގީގު ކުރަމުންދާކަމަށް ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޔޯގާ ޙަރަކާތުގެ ހަމަނުޖެހުމުގެ ފަހަތުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ޤާނޫނުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެންނާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިޙު ވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ، ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުމާއި ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ޚާއްސަ ތަހުގީގެއް ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެ މައްސަލަ ބަލަމުންދަނީ ސީރިއަސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައިކަން ރައީސް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް