ކ. މާލެ
|
17 ޖޫން 2022 | ހުކުރު 20:40
ސްޓޭންޑާޑް ރައުންޑުގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭގެ މުޖާހިދު
ސްޓޭންޑާޑް ރައުންޑުގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭގެ މުޖާހިދު
ރާއްޖެއެމްވީ
ވެސްޓަރން އޭޝިއަން ޖޫނިއަރ ޗެސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް
ސްޓޭންޑާޑް ޓޯނަމެންޓްގައި ރާއްޖޭގެ މުޖާހިދު ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފި
 
ސްޓޭންޑާޑް ޓޯނަމެންޓްގައި މުޅިއަކު ކުޅޭނީ ނުވަ ރައުންޑް
 
މުޖާހިދަކީ ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ފެންވަރުގައިވެސް ފާހަގަކުރެވޭ މޮޅު ކުޅުންތެރިއެއް

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ވެސްޓަރން އޭޝިއަން ޖޫނިއަރ ޗެސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ސްޓޭންޑާޑް ޓޯނަމެންޓުގައި ރާއްޖޭގެ ޗެސް ކުޅުންތެރިޔާ މުޖާހިދު ބިން ޔަޒީދު ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗު ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ.

މުޖާހިދު މިއަދު ކާމިޔާބުކުރީ ސްޓޭންޑާޑް ޓޯނަމެންޓްގެ އޯޕަން އަންޑަރ 18 ކެޓަގަރީގެ ފުރަތަމަ މެޗެވެ. މި މެޗުގައި ރާއްޖޭގެ ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާ ބައްދަލުކުރީ ބަންގްލަދޭޝްގެ ކެންޑިޑޭޓް މާސްޓަރ މަނޯން ރީޖާ ނީރްއާއެވެ.

ޓޯނަމެންޓްގެ ފުރަތަމަ ރައުންޑް މުޖާހިދު ކާމިޔާބުކުރިއިރު، ސްޓޭންޑާޑް ޓޯނަމެންޓްގައި މުޅިއަކު ކުޅޭނީ ނުވަ ރައުންޑެވެ. މިއަދު ފަށާފައިވާ ސްޓޭންޑާޑް ޗެސް ޓޯޓަމެންޓްގެ ހުރިހާ ރައުންޑެއް ނިމޭނީ އަންނަ ބުދަ ދުވަހުއެވެ.

Advertisement

އުމުރުން 16 އަހަރުގެ މުޖާހިދަކީ ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ފެންވަރުގައިވެސް ފާހަގަކުރެވޭ މޮޅު ކުޅުންތެރިއެކެވެ. އޭނާ ވަނީ އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު ގައުމީ މުބާރާތުގައި ރާއްޖޭގެ ތިންވަނަ ހޯދާފައެވެ.

ވެސްޓަރން އޭޝިއަން ޖޫނިއަރ ޗެސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކުރިއަށް ގެންދާނީ މައިގަނޑު ތިން ބަޔަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ރެޕިޑް ރައުންޑް ވަނީ މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ނިމިފައެވެ. މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ ސްޓޭންޑާޑް ޗެސް ރައުންޑެވެ. މުބާރާތުގެ އެންމެ ފަހު ރައުންޑް ކަމުގައިވާ ބީޗް ބްލިޓްޒް ރައުންޑް އޮންނާނީ މިއަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
75%
25%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް