އއ. އުކުޅަސް
|
16 ޖޫން 2022 | ބުރާސްފަތި 12:26
މުބާރާތް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
މުބާރާތް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
ވެސްޓަރން އޭޝިއަން ޖޫނިއަރ ޗެސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް
ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ފުރަތަމަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޗެސް މުބާރާތް ފަށައިފި
 
މުބާރާތުގައި ތަފާތު ނުވަ ގައުމަކުން ބައިވެރިވޭ

ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ބާއްވާ އެންމެ ފުރަތަމަ ބައިނަލްއަގްވާމީ ޗެސް މުބާރާތް ފަށައިފިއެވެ.

"ވެސްޓަރން އޭޝިއަން ޖޫނިއަރ ޗެސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް"ގެ ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މި މުބާރާތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ މޯލްޑިވްސް ޗެސް އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް ހުސައިން ޝިޔާންއެވެ. މުބާރާތް ކުރިއަށް ދަނީ އއ. އުކުޅަހުގެ ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރުގައެވެ. މުބާރާތުގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކުރިއަށް ދާނީ ރެޕިޑް ރައުންޑްގެ މެޗުތަކެވެ. ރެޕިޑް ރައުންޑުގެ އިތުރުން މުބާރާތުގައި ދެން އޮންނާނީ ސްޓޭންޑާޑް ރައުންޑް އަދި ބީޗް ބްލިޓްޒް ރައުންޑެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން، ލަންކާ ޗެސް ފެޑެރޭޝަންގެ ރައީސް، ކިރިގިސްތާން ޗެސް އެސޯސިއޭޝަންގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ، އުޒްބެކިސްތާން ޗެސް ފެޑެރޭޝަންގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ބަންގްލަދޭޝްގެ ޗެސް އެސޯސިއޭޝަންގެ ޖެނެރަލް ސެކެޓްރީ މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.

މުބާރާތް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަދައްކަވަމުން ޝިޔާން ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި މި މުބާރާތް ހޯސްޓު ކުރެވުމަކީ ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ޝަރަފެއް ކަމަށެވެ. އަދި މި މުބާރާތް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ޝިޔާން ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ.

މި މުބާރާތާގެ ސަބަބުން ޗެސްގެ ދާއިރާގައި ގައުމީ އަދި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ކުރިއެރުންތަކެއް ކުޅުންތެރިންނަށް ލިބިގެންދާނެ.
ހުސައިން ޝިޔާން | މޯލްޑިވްސް ޗެސް އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް

މިއީ މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ ގައުމުން ބައިވެރިވެގެން ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ މުބާރާތެވެ. މި މުބާރާތުގައި ތަފާތު ނުވަ ގައުމަކުން ބައިވެރިވެއެވެ. ރާއްޖޭގެ އިތުރުން މި މުބާރާތުގައި ވާދަކުރަނީ ކަޒަކިސްތާން، ކިރިގިސްތާން، އުޒްބަކިސްތާން، ބަންގްލަދޭޝް، އިންޑިއާ، ނޭޕާލް، ޕާކިސްތާން އަދި ސްރީލަންކާއެވެ. ހުރިހާ ގައުމަކުން ޖުމްލަ 180 ށްވުރެ ގިނަ ކުޅުންތެރިން މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާނެއެވެ. މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ރާއްޖޭގެ ޓީމުގައި 35 ކުޅުންތެރިން ހިމެނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
50%
50%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް