އއ. އުކުޅަސް
|
15 ޖޫން 2022 | ބުދަ 20:42
މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޓީމުތައް ރާއްޖެއައުން
މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޓީމުތައް ރާއްޖެއައުން
ޓްވިޓާ / އަޙްމަދު މަޚްލޫފް
ވެސްޓަރން އޭޝިއަން ޖޫނިއަރ ޗެސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް
ޗެސް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ހުރިހާ ޓީމްތަކެއް ރާއްޖެއަތުވެއްޖެ
 
ނުވަ ގައުމަކުން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި
 
މުބާރާތް ފަށާނީ މާދަމާ

ވެސްޓަރން އޭޝިއަން ޖޫނިއަރ ޗެސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ބައިވެރިވާ ހުރިހާ ޓީމުތަކެއް ރާއްޖެއަތުވެއްޖެއެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ޖުމްލަ ނުވަ ގައުމަކުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. ރާއްޖޭގެ އިތުރުން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވަނީ ކަޒަކިސްތާން، ކިރިގިސްތާން، އުޒްބަކިސްތާން، ބަންގްލަދޭޝް، އިންޑިއާ، ނޭޕާލް، ޕާކިސްތާން އަދި ސްރީލަންކާއެވެ.

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އަންގާރަ ދުވަހު ރާއްޖެއައިސްފައިވަނީ އުޒްބެކިސްތާން، ކަޒަކިސްތާން އަދި ޕާކިސްތާނުގެ ޓީމެވެ. މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އުޒްބެކިސްތާނުން ރާއްޖެ އައީ 31 ކުޅުންތެރިންނެވެ. މީގެ އިތުރުން ކަޒަކިސްތާނުން 29 ކުޅުންތެރިން އަދި ޕާކިސްތާނުން ދެ ކުޅުންތެރިން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ވަނީ ރާއްޖެއައިސްފައެވެ. ބާކީ ހުރި ޓީމުތައްވެސް މިހާރު ވަނީ ރާއްޖެ އައިސްފައެވެ. އެންމެ ފަހުން ރާއްޖެއައީ ސްރީލަންކާގެ ޓީމެވެ. މި ޓީމު އުކުޅަހަށް އަންނާނީ މިރޭ 21:30ހާއިރުއެވެ.

Advertisement

މިއީ ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ބާއްވާ ފުރަތަމަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޗެސް މުބާރާތެވެ. އަދި މިއީ އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ގައުމުތަކުން ބައިވެރިވެގެން ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ކުރިއަށް ގެންދާ އިންޓަރނޭޝަނަލް މުބާރާތްވެސްމެއެވެ.

އަންހެން ޑިވިޝަނާއި ފިރިހެން ޑިވިޝަން ހިމެނޭ ގޮތަށް މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދާނީ ހަ އުމުރުފުރާއަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. މުބާރާތް އޮންނާނީ މި މަހުގެ 16ން 23ށް، އއ. އުކުޅަހުގައެވެ. މުބާރާތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މާދަމާ ހެނދުނު 11:00ގައި އޮންނާނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
50%
0%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް