ކ. މާލެ
|
15 ޖޫން 2022 | ބުދަ 18:09
ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު އަސްލަމް މަޖިލީހުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ
ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު އަސްލަމް މަޖިލީހުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ
މަޖިލިސް
ތިމަރަފުށީގެ ހައުސިން ޔުނިޓުތައް
ތިމަރަފުށީގެ ހައުސިން ޔުނިޓުތައް އަންނަ އޮގްސްޓުމަހުގެ ނިޔަލަށް ނިމޭނެ: އަސްލަމް
 
މިހާތަނަށް 73 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ ކަމަށް އަސްލަމް ވިދާޅުވި

ތ. ތިމަރަފުށީގައި އަޅާ ހައުސިން ޔުނިޓުތަކުގެ މަސައްކަތް އަންނަ އޮގަސްޓް މަހުގެ ނިޔަލަށް ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށް ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވިދާލުވެއްޖެއެވެ.

އަސްލަމް މިހެން ވިދާޅުވީ ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާފައި މެމްބަރަކު ކުރެއްވި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުންނެވެ. އަސްލަމް ވިދާޅުވީ ތިމަރަފުށީގެ ހައުސިން ޔުނިޓުތަކުގެ މަސައްކަތް ހަލުވި ކަމާއެކު މިހާރު ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ތިމަރަފުށީގައި 100 ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅާއިރު ކޮވިޑާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްތައް ނިންމަން ދިން ތާރީހަށް ނުނިންމޭކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި އަސްލަމް ވިދާޅުވީ މިހާރު އެ މަސައްކަތް ވަނީ ނިމުމަކާ ގާތްވެފައި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މަޝްރޫއުގެ 73 އިންސައްތަ މިހާރު ނިމިފައިވާއިރު ފިނިޝިންގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަން އޭނާ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ތިމަރަފުށި ހައުސިން ޔުނިޓުތައް ނިންމަން އެންމެ ފުރަތަމަ ކޮންޓްރެކްޓް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 364 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިންމާގޮތަށް 2020 ވަނަ އަހަރުއެވެ.

މިހާރު ޕްރޮޖެކްޓް ނިންމުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީހަކީ 31 އޮގަސްޓް 2022. މަސައްކަތް މިހާރު ގޮސްފައި އޮތް ހިސާބަށް ބަލާއިރު 73 ޕަސެންޓް މަސައްކަތް ނިމިފައި ވަނީ. މަސައްކަތް ނިމުމުން އޮންނަ އުސޫލުގެ ދަށުން ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް މިތަނަށް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވިގެންދާނެ.
ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު އަސްލަމް

ތިމަރަފުށީގައި އަޅާ ހައުސިން ޔުނިޓްތަކަކީ 3 ކޮޓަރިއާއި 3 ފާޚާނާ އަދި ސިޓިން ރޫމަކާއި ބަދިގެ އަދި ލޯންޑްރީ އޭރިއާއެއް ހިމެނޭހެން ހަދާ ޔުނިޓުތަކެކެވެ. މި ޔުނިޓުތައް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެސްޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އާއިއެވެ.

މި މަސައްކަތް ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީން ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 71 މިލިއަން ރުފިޔާއަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް