ކ. މާލެ
|
15 ޖޫން 2022 | ބުދަ 09:13
ބެލްޖިއަމް މެޗުގެ ތެރެއިން
ބެލްޖިއަމް މެޗުގެ ތެރެއިން
ރޮއިޓާސް
ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގު
ފަހު ވަގުތު ވޭލްސް ބަލިކޮށް ނެދަލޭންޑްސް އެއްވަނަ އަށް
 
ބެލްޖިއަމް މޮޅުވި ލަނޑު ފަހު ވަގުތު ޖެހީ މެމްޕިސް ޑިޕާއީ

ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުގައި ވޭލްސް ބަލިކޮށް، ނެދަލޭންޑްސްއިން ގްރޫޕްގެ އެއް ވަނަ ހޯދައިފިއެވެ.

މި ދެ ޓީމު ހިމެނެނީ ގްރޫޕް ޑީގައެެވެ. އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ މި ދެ ޓީމު ބައްދަލުކުރި މެޗުން ނެދަލޭންޑްސް މޮޅުވީ ފަހު ވަގުތުގެ ތެރޭގައި ލަނޑު ޖަހައިގެންނެވެ. މެޗުގައި ނެދަލޭންޑްސް އިން ދެ ލަނޑު ޖަހައި ލީޑުގައި އޮއްވާ، ވޭލްސް އިން ވަނީ ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ވެސް ކޮށްފައެވެ.

ނެދަލޭންޑްސްގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު މެޗުގެ 17 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖެހީ ނޯ ލާންގްއެވެ. އޭގެ ފަސް މިނެޓު ފަހުން މެޗުގެ 23 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމުގެ ދެ ވަނަ ލަނޑު ޖެހީ ކޮޑީ ގަކްޕޯއެވެ. ނެދަލޭންޑްސް އިން ދެ ވަނަ ލަނޑު ޖެހިތާ ތިން މިނެޓުގެ ތެރޭގައި ވޭލްސް އިން ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހައި ނަތީޖާގެ ފަރަގު ކުޑަކޮށްފައެވެ. މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ޖަހައިދިނީ ބްރެނަން ޖޯންސަންއެވެ. ވޭލްސް އިން ނަތީޖާ ހަމަހަމަކުރީ ދެ ވަނަ ހާފުގައި ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުންނެވެ. ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވެ، އިތުރަށް ދެއްކި ވަގުތުގެ ތެރޭގައި ޕެނަަލްޓީން ލަނޑު ޖެހީ ގަރެތް ބޭލްއެވެ. އޭގެ މިނެޓެއް ފަހުން ނެދަލޭންޑްސް މޮޅު ކޮށްދިން ލަނޑު ޖެހީ މެމްޕިސް ޑިޕާއީއެވެ.

މި ގްރޫޕުގައި ޕޮލެންޑާއި ބެލްޖިއަމް ބައްދަލުކުރި މެޗު 1-0 ން ކާމިޔާބުކުރީ ބެލްޖިއަމްއެވެ. ބެލްޖިއަމްގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު މެޗުގެ 16 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖެހީ ބަޓްޝުއާޔީއެވެ. ކުޅުނު ހަތަރުން މެޗުން ލިބުނު 10 ޕޮއިންޓާއެކު މި ގްރޫޕްގެ އެއް ވަނަ ލިބުނީ ނެދަލޭންޑްސްއަށެވެ. ދެ ވަނަ ބެލްޖިއަމްއަށް ލިބުނީ ހަތް ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. ތިން ވަނައިގައި އޮތް ޕޮލޭންޑަށް ހަތަރު ޕޮއިންޓު ލިބުނުއިރު، ފުލުގައި އޮތް ވޭލްސްއަށް ލިބުނީ އެއް ޕޮއިންޓެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް