ކ. މާލެ
|
15 ޖޫން 2022 | ބުދަ 01:50
މަންކީޕޮކްސްއަށް ޓެސްޓުކޮށްފައިވާ ޓިއުބްތަކެއް
މަންކީޕޮކްސްއަށް ޓެސްޓުކޮށްފައިވާ ޓިއުބްތަކެއް
ރޮއިޓާސް
މަންކީޕޮކްސްގެ ނަން ބަދަލު ކުރަނީ
މަންކީޕޮކްސްގެ ނަން ބަދަލު ކުރަން ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ނިންމައިފި
 
ނަން ބަދަލު ކުރަނީ ވަކި ބަޔަކަށް ރައްދުވާ ގޮތަށް ދީފައިވާ ނަމަކަށްވާތީ

ދުނިޔޭގައި މިހާރު ފެތުރެމުން އަންނަ "މަންކީޕޮކްސް" ގެ ނަން ބަދަލު ކުރަން ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ، ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން ނިންމައިފިއެވެ.

އެ ޖަމިއްޔާއިން މިގޮތަށް ނިންމީ "މަންކީޕޮކްސް" އަކީ އެފްރިކާއިން ފެނުނު ވައިރަހަކަށްވާތީ ވަކި ބަޔަކަށް ރައްދުވާ ގޮތަށް ނަން ދީފައިވާ ކަމަށް ސައިންޓިސްޓުން ބުނެފައިވާތީއެވެ. އެ ފަރާތްތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި "މަންކީޕޮކްސް" ކިޔުމާއި އެއީ އެފްރިކާ ވައިރަހެއް ކަމަށް ބުނުމަކީ ވެސް ގޯސް ގޮތެއް ކަމަށެވެ.

ވައިރަހުގެ ނަން ބަދަލު ކުރަން ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ދަނީ އެކަމުގެ މާހިރުންނާއެކު މަޝްވަރާތައް ކުރަމުންނެވެ. ނަމަވެސް މިކަމާ ގުޅޭ އިތުރު ތަފްސީލުތަކެއް އެ ޖަމިއްްޔާއިން އާއްމުކޮށްފައި ނުވެއެވެ.

މިހާތަނަށް ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުން 1600 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް މި ވައިރަސް ޖެހިފައިވާއިރު މިބަލި ޖެހިގެން 72 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައެވެ. މި ވައިރަސް މިހާތަނަށް ފެނިފައިވަނީ 32 ޤައުމަކުންނެވެ.

މި ވައިރަހަކީ އިންޓަރނެޝަނަލް ހެލްތު އިމަރޖެންސީއެއްތޯ ކަނޑައެޅުމުގެ މަޝްވަރާތައް ކުރުމަށް ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ވަނީ އަންނަ ހަފްތާއަށް ތާވަލު ވެސް ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް