ކ. މާލެ
|
14 ޖޫން 2022 | އަންގާރަ 17:05
މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ގައުމުތަކުގެ ކުޅުންތެރިން ރާއްޖެއައުން
މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ގައުމުތަކުގެ ކުޅުންތެރިން ރާއްޖެއައުން
ޔޫތު މިނިސްޓްރީ
ވެސްޓަރން އޭޝިއަން ޖޫނިއަރ ޗެސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް
ޗެސް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ކުޅުންތެރިން ރާއްޖެއަންނަން ފަށައިފި
 
މިއީ ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ބާއްވާ ފުރަތަމަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޗެސް މުބާރާތް
 
މުބާރާތް ކުރިއަށްގެންދާނީ ހަ އުމުރުފުރާއަކަށް ބަހާލައިގެން
 
މުބާރާތް އޮންނާނީ މި މަހުގެ 16ން 23ށް، އއ. އުކުޅަހުގައި

ވެސްޓަރން އޭޝިއަން ޖޫނިއަރ ޗެސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ބައިވެރިވުމަށް ކުޅުންތެރިން ރާއްޖެއަންނަ ފަށައިފިއެވެ.

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އަންގާރަ ދުވަހު ރާއްޖެއައިސްފައިވަނީ އުޒްބެކިސްތާން، ކަޒަކިސްތާން އަދި ޕާކިސްތާނުގެ ޓީމެވެ. މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އުޒްބެކިސްތާނުން ރާއްޖެ އައީ 31 ކުޅުންތެރިންނެވެ. މީގެ އިތުރުން ކަޒަކިސްތާނުން 29 ކުޅުންތެރިން އަދި ޕާކިސްތާނުން ދެ ކުޅުންތެރިން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ވަނީ ރާއްޖެއައިސްފައެވެ. ބާކީ ތިބި ޓީމުތައް ރާއްޖެއައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މާދަމާއެވެ.

މި ކުޅުންތެރިންނާއެކު އެފަރާތްތަކުގެ އާއިލާގެ މެމްބަރުންނާއި ޓީމުތަކުގެ އޮފިޝަލުންވެސް އައިސްފައިވެއެވެ.

Advertisement

މި މުބާރާތުގައި ޖުމްލަ ނުވަ ގައުމަކުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. ރާއްޖޭގެ އިތުރުން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވަނީ ކަޒަކިސްތާން، ކިރިގިސްތާން، އުޒްބަކިސްތާން، ބަންގްލަދޭޝް، އިންޑިއާ، ނޭޕާލް، ޕާކިސްތާން އަދި ސްރީލަންކާއެވެ.

މިއީ ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ބާއްވާ ފުރަތަމަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޗެސް މުބާރާތެވެ. އަދި މިއީ އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ގައުމުތަކުން ބައިވެރިވެގެން ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ކުރިއަށް ގެންދާ އިންޓަރނޭޝަނަލް މުބާރާތްވެސްމެއެވެ.

އަންހެން ޑިވިޝަނާއި ފިރިހެން ޑިވިޝަން ހިމެނޭ ގޮތަށް މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދާނީ ހަ އުމުރުފުރާއަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. މުބާރާތް އޮންނާނީ މި މަހުގެ 16ން 23ށް، އއ. އުކުޅަހުގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް