ކ. މާލެ
|
13 ޖޫން 2022 | ހޯމަ 09:33
ނޯވޭގެ ހާލަންޑު
ނޯވޭގެ ހާލަންޑު
ރޮއިޓާސް
ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގު
ނޯވޭއިން ސްވެޑެން ބަލިކޮށްފި
 
ނޯވޭގެ ދެ ލަނޑު ޖެހީ ހާލަންޑު

ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުގައި ނޯވޭ އަތުން ސްވެޑެން ބަލިވެއްޖެއެވެ.

ގްރޫޕް ޑީގައި ރޭ މި ދެ ޓީމު ބައްދަލުކުރި މެޗ ނޯވޭ އިން ކާމިޔާބުކުރީ 3-2 ންނެވެ. މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖެހީ ނޯވޭއިންނެވެ. 10 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމަށް މި ލަނޑު ޖަހައިދިނީ ހާލަންޑުއެވެ. އެ ޓީމުގެ ދެ ވަނަ ލަނޑު މެޗުގެ 54 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖަހައިދިނީ ވެސް ހާލަންޑުއެވެ. މިއީ އެ ޓީމަށް ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން އޭނާ ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑެކެވެ. މެޗުގެ 62 ވަނަ މިނެޓުގައި ސްވެޑެންގެ އެމިލް ފޯސްބާގް ވަނީ އެ ޓީމަށް ލަނޑެއް ޖަހައިދީ ނަތީޖާގެ ފަރަގު ކުޑަކޮށްފައެވެ. އޭގެ ފަހުން 77 ވަނަ މިނެޓުގައި ސޯލޮތު ވަނީ ނޯވޭގެ ތިން ވަނަ ލަނޑު ޖަހައި ލީޑު ފުޅާކޮށްދީފައެވެ. ސްވެޑެންގެ ދެ ވަނަ ލަނޑަކީ މެޗުގެ އިތުރު ވަގުތުގެ ތެރޭގައި ވިކްޓޯރ ޖަހައިދިން ލަނޑެކެވެ.

މި ގުރޫޕުގައި ސްލޮވީނިއާ އާއި ސާބިއާ ބައްދަލު ކުރި މެޗު ނިމުނީ އެއްވަރުވެގެންނެވެ. މި މެޗު އެއްވަރުވީ 2-2 ންނެވެ. މެޗުގައި ސާބިއާއިން ދެ ލަނޑު ޖަހައި ލީޑު ނަގާފައިވަނިކޮށް، ސްލޮވީނިއާ އިން ވަނީ ފަހަތުން އަރައި ދެ ލަނޑު ޖަހައި ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްފައެވެ. ސާބިއާގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު މެޗުގެ އަށް ވަނަ މިނެޓުގައި ޖެހީ ޒިވްކޮވިޗްއެވެ. އަދި ދެ ވަނަ ލަނޑު 35 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖެހީ މިތްރޮވިޗްއެވެ. ސްލޮވީނިއާ އިން ދެ ލަނޑު ވެސް ޖެހީ ދެ ވަނަ ހާފުގައެވެ. އެ ޓީމުގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު 48 ވަނަ މިނެޓުގައި ސެރިން ޖެހިއިރު، ދެ ވަނަ ލަނޑު 53 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖެހީ ސެސްކޯއެވެ.

މި ގްރޫޕުގެ އެއް ވަނަ މަގާމުގައި އޮތީ 10 ޕޮއިންޓާއެކު ނޯވޭއެވެ. ދެ ވަނައިގައި އޮތް ސާބިއާއަށް ހަތް ޕޮއިންޓު ލިބޭއިރު، ތިން ވަނައިގައި އޮތް ސްވެޑެންއަށް ލިބެނީ ތިން ޕޮއިންޓެވެ. ދެ ޕޮއިންޓާއެކު ގުރޫޕްގެ ފުލިގައި އޮތީ ސްލޮވީނިއާއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް