ކ. މާލެ
|
11 ޖޫން 2022 | ހޮނިހިރު 07:55
ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްދިނުމަށްފަހު އެމްބާއްޕޭ: ފޮޓޯ-ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގު
ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްދިނުމަށްފަހު އެމްބާއްޕޭ: ފޮޓޯ-ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގު
ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގު
އޮސްޓްރިއާ އަތުން ފްރާންސް ސަލާމަތްކޮށްދިނީ އެމްބާއްޕޭ
 
ފްރާންސް އޮތީ ގްރޫޕްގެ ފުލުގައި

ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުގައި އޮސްޓްރިއާ އަތުން ބަލިވާން ދަނިކޮށް, އެމްބާއްޕޭ ފްރާންސް ސަލާމަތްކޮށްދީފިއެވެ.

1-0 ން އޮސްޓްރިއާ މޮޅުވާން ދަނިކޮށް އެމްބާއްޕޭ ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްދީ ފްރާންސް ސަލާމަތްކޮށްދިނީ މެޗު ނިމެން ހަތް މިނިޓަށް ވެފައިވަނިކޮށެވެ. މެޗުގައި ޗެމްޕިއަން ފްރާންސް ކޮޅަށް އޮސްޓްރިއާއިން ލަނޑުޖެހީ 37 ވަނަ މިނިޓްގައި ވެއިމަންއެވެ. މިއީ ބްރިސްޓަމް ސިޓީއަށް ކުޅެމުން އަންނަ 30 އަހަރުގެ ކުޅުންތެރިޔާ ޤައުމީ ޓީމަށް ޖެހި ފުރަތަމަ ގޯލެވެ.

އޮސްޓްރިއާ އާއެކު ކުޅުނު މެޗުން ބަލިނުވެ ސަލާމަތްވިޔަސް ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަން އޮތީ ތިން މެޗުން މޮޅެއް ނުލިބިއެވެ. ދެ މެޗުން އެއްވަރުވެ ލިބުނު ދެ ޕޮއިންޓާއެކު ފްރާންސް އޮތީ ގްރޫޕްގެ ފުލުގައެވެ. ގްރޫޕްގެ އެއްވަނައިގައި އޮތީ ހަ ޕޮއިންޓާއެކު ޑެންމާކްއެވެ. އޮސްޓްރިއާއާއި ކްރޮއޭޝިޔާވެސް އޮތީ ހަތަރު ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. ކްރޮއޭޝިޔާ ވަނީ 1-0 ން ޑެންމާކް ބަލިކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް