ކ. މާލެ
|
9 ޖޫން 2022 | ބުރާސްފަތި 22:48
ބަސިލް ރާޖަޕަކްސަ
ބަސިލް ރާޖަޕަކްސަ
ރޮއިޓާސް
ބަސިލް ރާޖަޕަކްސަ
ބަސިލް ރާޖަޕަކްސަ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން އިސްތިއުފާދެއްވައިފި
 
ބަސިލްއަކީ ލަންކާގެ ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ

ސްރީލަންކާގެ ރައީސް ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސާގެ ކޮއްކޯފުޅު ބަސިލް ރާޖަޕަކްސަވެސް ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުން އިސްތިއުފާދެއްވައިފިއެވެ.

ބަސިލްއަކީ ލަންކާގެ ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރެވެ.

"މިއަދުން ފެށިގެން ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް ކަމެއްގައި އަދި މަގާމެއްގައި ހުންނަން އަޅުގަނޑު ބޭނުމެއްނުވޭ. އެކަމަކު ސިޔާސީ ހަޔާތާ ދުރަކަށް ނުދަން" ބަސިލް ވިދާޅުވިއެވެ.

"އުންމީދަކީ ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގައި އަޅުގަނޑު ތަމްސީލްކުރި ގޮނޑިއަށް ޕާޓީގެ ފަރާތުން އެހެން މެމްބަރަކު އައްޔަން ކުރުން" ލަންކާގެ ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ބަސިލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ގޮތަބަޔާގެ ބޭބޭފުޅު، މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސަ ބޮޑު ވަޒީރުކަމުން އިސްތިއުފާދެއްވީ މިދިޔަ މަހުއެވެ.

ސްރީލަންކާގެ އިގުތިސާދު ދަށަށް ގޮސް ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ ތަކެތި ހޯދުމަށް ނުކުޅެދިފައިވުމާއެކު، އެކި ގައުމުތަކުން އަންނަނީ ލަންކާއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް