ކ. މާލެ
|
6 ޖޫން 2022 | ހޯމަ 13:46
އިމްރާން އަބްދުﷲ - ހޯމް މިނިސްޓަރު
އިމްރާން އަބްދުﷲ - ހޯމް މިނިސްޓަރު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
އިންޑިއާ އައުޓް ކެމްޕޭން
"އިންޑިއާ އައުޓް ކެމްޕޭނަކީ ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ކެމްޕޭނެއް ނޫންކަން އެކަން ކުރާ ފަރާތްތަކުންވެސް ޤަބޫލުކުރޭ"
 
ރާއްޖެއަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އިޖުތިމާއީ ގޮންޖެހުމަކީ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަ
 
މިނިސްޓަރު ވަނީ އިންޑިއާއިން ފޯރުކޮށްދޭ އެހީތެރިކަން ފާހަގަކުރައްވާފައި
 
އެއީ އިންޑިއާއާ މެދު ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ނަފްރަތު އުފެއްދުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތެއް

އިންޑިއާ އައުޓް ކެމްޕޭނަކީ ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ކެމްޕޭނެއް ނޫންކަމަށް އެ ކަމުގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވާ ފަރާތްތަކުންވެސް ޤަބޫލުކުރާކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު ޝެއިޙް އިމްރާން އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރު އެހެން ވިދާޅުވީ ހޯމަ ދުވަހު މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައެވެ. އެގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އިންޑިއާ އައުޓް ޙަރަކާތާއި ގުޅޭގޮތުން ގެއްލުންވޭތޯ މެމްބަރަކު ކުރެއްވި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، އެ ކެމްޕޭނަކީ ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ގެއްލުންހުރި ކެމްޕޭނެއްކަމަށް ރައީސްގެ ޤަރާރަކުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެކަންކަމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އަވައްޓެރި ޤައުމުތަކާ ދެމެދު ފިތުނަ އުފެދޭނެކަން ފާހަގަކުރައްވާ މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، އެ ކެމްޕޭނަކީ ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ކެމްޕޭނެއް ނޫންކަން އެކަމުގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވާ ފަރާތްތަކުންވެސް ޤަބޫލު ކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

"އިންޑިއާ އައުޓް" ހަރަކާތަކީ އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން އިންޑިއާއާ މެދު ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ނަފްރަތު އުފެއްދުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތަކަށްވާތީ، އެއީ ޤައުމީ ސަލަމާތަށް ހުރި ނުރައްކަލެއް ކަމަށް ނިންމައި ރައީސް ވަނީ ޤަރާރެއް ނެރުއްވާފައެވެ. ނަމަވެސް އިދިކޮޅުން އެ ހަރަކާތް ހުއްޓައެއްނުލައެވެ. އެގޮތުން މާލޭގެ އެކި ތަންތަނުގައި "އިންޑިއާ އައުޓް" ޖެހުމާއި ބެނާތައް ނެގުމާއި ކަރުދާސް އެޅުން ފަދަ ކަންކަން އެ ފަރާތްތަކުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

Advertisement

އިންޑިއާއިން ފޯރުކޮށްދޭ އެހީތެރިކަން ފާހަގަކުރައްވާ މިނިސްޓަރު ވަނީ ތަފާތު އެކި މަސްތުވާތަކެތީގެ އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި އިންޑިއާއިން ލިއްބައިދޭ އެހީތެރިކަމަށްވެސް އަލިއަޅުވާލައްވާފައެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، ރާއްޖެއަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އިޖުތިމާއީ ގޮންޖެހުމަކީ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަ ކަމަށެވެ. އެ މަސައްކަތުގައި ގޮންޖެހުން ހުރިކަން ފާހަގަކުރައްވާ މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، ފުލުހުންގެ ވަސީލަތްތަކުގެ ގޮންޖެހުންވެސް ކުރިމަތިވާ ކަމަށެވެ.

މީގެއިތުރުން، ކޯޓުތަކުން ވަގުތުން ވަގުތަށް ނަގަންޖެހޭ އަމުރުތަކާއި، ހެކި ރައްކާތެރި ކުރުމުގައި ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތައް މިފަހުން ދިމާވި އެފަދަ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގައިވެސް ފާހަގަވެފައިވާކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް