ކ. މާލެ
|
4 ޖޫން 2022 | ހޮނިހިރު 15:32
މިސްރުގެ އާކިޓެކްޓުން ހޯދާފައިވާ މަމީސް ތައް
މިސްރުގެ އާކިޓެކްޓުން ހޯދާފައިވާ މަމީސް ތައް
ގޫގުލް
މިސްރުގެ އާކިޓެކްޓުންގެ ހޯދުންތައް
ޤަދީމީ މަމީސް ތަކަކާއި ބުދުތަކެއް މިސްރުގެ އާކިޓެކްޓުން ހޯދައިފި
 
މިތަކެތި ގްރޭންޑް އިޖިޕްޝިއަން މިއުޒިއަމްގައި ދައްކާލުމަށް ވަނީ ނިންމާފައި
 
މިއީ 5 ވަނަ ގަރުނަށް ނިސްބަތްވާ މަމީސްތަކަކާއި ބުދު ތަކެއް
 
250 މަމީސް ހިމެނޭ ސަންދޯކާއި، 150 ސްޓެޗޫ ހޯދާފައިވޭ

އެތައް ސަތޭކަ ޤަދީމީ ސަންދޯއްތަކަކާއި ބުދުތަކެއް މިސްރުގެ ކައިރޯ ސިޓީ ކައިރިން އާކިއޮލޮޖިސްޓުންތަކެއް ހޯދައިފިއެވެ.

ކައިރޯ ސިޓީ ކައިރީގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ އާކިއޮލޮޖިސްޓުންތަކެއް ތަކެތި ހޯދާފައިވަނީ ސައްކާރާ ވިލެޖުންނެވެ. މިތަކެތީގެ ތެރޭގައި މިސްރުގެ މީހުން މީގެ ކުރިން އަޅުކަންކޮށްފައިވާ ބުދުތަކަކާއި، ސައްކާރާ ޕިރަމިޑް ބިނާކުރި އާކިޓެކްޓުގެ ބޯނެތް ސްޓެޗޫ ނުތަ ބުދެއް ހިމެނެއެވެ.

250 މަމީސް (ނުވަތަ ކުނި ނުވާގޮތަށް ހަދާފައިވާ އިންސާނުންގެ ހަށިގަޑު) ހިމެނޭ ސަންދޯކާއި، 150 ސްޓެޗޫ (ނުވަތަ ބުދު) އަދި އާކިއޮލޮޖިސްޓުން ހޯދާފައިވާ މިނޫންވެސް ތަކެއްޗަކީ 5 ވަނަ ގަރުނަށް ނިސްބަތްވާ ތަކެތިކަމަށް ރިޕޯޓު ތައްބުނެއެވެ. އެމީހެއްގެ ސިފަ ކުރަހާފައިވާ މި ގަދީމީ ސަންދޯއްތަކަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ނުލިބި ހުއްޓާ އެތަކެތިފެނިފައިވާއިރު، އެ ސަންދޯއްތަކުގެ ތެރޭގައި މަމީސްތަކާއި، އެސްފީނާއިން ރައްކާތެރިވުމަށް އެމީހުން ބޭނުންކުރި ގަހަނާއާއި، ފިލާއިން ހަދާފައިވާ ފޮށި ހުއްޓެވެ. އެމީހުން އަޅުކަންކުރަން ގެންގުޅުނު ފިލައިން ހަދާފައިހުރި ބުދުތަކަކަށްވެސް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެމީހުން ރީތިވާން ގެންގުޅުނު ސާމާނުވެސް ހޯދާފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި އަނދުނާއި، އަތުގަ އަޅާ ގަހަނާއާއި، ކަންފަތަށް ލައްވާ ގަހަނާވެސް ހިމެނެއެވެ.

މިހާރު މަރާމާތުކުރަމުންދާ ގްރޭންޑް އިޖިޕްޝިއަން މިއުޒިއަމުގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން އެތަނުގައި މިތަކެތި ބެހެއްޓުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. މިއަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އެތަނުގެ މަސައްކަތް ނިންމައި ހުޅުވާނެއެވެ.

ސައްކާރާއިން އާކިއޮލޮޖިސްޓުން ގެންދަނީ ގިނަ ހޯދުންތަކެއް ހޯދަމުންނެވެ. 2018 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އާކިއޮލޮޖިސްޓުން އެ ސަރަހައްދުގައި ކުރާ މަސައްކަތް ވަނީ ފުޅާކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް