ކ. މާލެ
|
3 ޖޫން 2022 | ހުކުރު 18:29
މެއި 6ގެ ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ދައުވާ އުފުލާފައިވާ ފަރާތްތައް
މެއި 6ގެ ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ދައުވާ އުފުލާފައިވާ ފަރާތްތައް
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް
މެއި 6ގެ ހަމަލާގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުން
މެއި 6ގެ ހަމަލާގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުން މާދަމާއަށް ތަވާލު ކޮށްފި
 
ޝަރީއަތް ތާވަލު ކޮށްފައިވަނީ މާދަމާ ހެނުނު 10:00 އަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުއަށް އަމާޒުކޮށްގެން ދިން ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ދައުވާ އުފުލާފައިވާ މީހުންގެ ޝަރީއަތް ހޮނިހިރު ދުވަހަށް ތާވަލު ކޮށްފިއެވެ.

މި އަޑުއެހުން ތާވަލު ކޮށްފައިވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނުނު 10:00އަށެވެ. މިއީ މިދިޔަ މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހު ތާވަލު ކުރި އަޑުއެހުން ކެންސަލް ކުރުމަށްފަހު މި މައްސަލައިގައި ތާވަލު ކުރި ފުރަތަމަ އަޑުއެހުމެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އޭޕްރިލް 30ވަނަ ދުވަހުގެ އަޑުއެހުން ކެންސަލް ކުރީ މޫސުން ގޯސްވެ ކަނޑު ގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތްތައް ކޯޓަށް ހާޒިރު ނުކުރެވިގެންނެވެ.

މި މައްސަލައިގައި އެންމެ ފަހުން އަޑުއެހުމެއް ބާއްވާފައިވަނީ 15 މެއި 2022 ގައެވެ. އެ ދުވަހުގެ އަޑުއެހުމަކީ ދައުލަތުން ހުށައަޅާފައިވާ ހެކި ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ އަމުރާމެދު ދެފަރާތުން ވާހަކަދައްކައި ގޮތެއް ނިންމުމާއި، ޝަރީއަތުގެ ކުރީގެ ހުށައެޅުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކުމަށް ބޭއްވި އަޑުއެހުމެކެވެ. އެ އަޑުއެހުމުގައި ދައުލަތުން އެދިފައިވާ ގޮތަށް ހެކި ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ އަމުރެއް މައްސަލަ ބައްލަވާ ގާޒީން ނެރެދެއްވިއެވެ. އެއަށްފަހު، މި މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތުގެ ކުރީގެ ހުށައެޅުންތަކަށް އެ ދުވަހު ވަނީ ފުރުސަތު ދެއްވާފައެވެ.

Advertisement

މެއި 6 ގެ ހަމަލާއާއި ގުޅިގެން 10 މީހެއްގެ މައްޗަށް ވަނީ ދައުވާ ކޮށްފައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި އަޑުއެހުން ބާއްވަން ތާވަލު ކޮށްފައިވަނީ ފޮޅޭމާ، ގއ. ކޮނޑޭ، ތަހުމީން އަހުމަދާއި މއ. ފޭރުގެ މުޖާޒު އަހުމަދާއި ނޫރީގެ ނ. މަނަދޫ އަލީ ހައިޝަމް އާއި މއ. ކުދެހިގެ، އިސްހާގު އާއި ހުދުރުވާގެ، ގއ. ވިލިނގިލި ފަހުމީ އަލީ އަސަރީގެ، އއ. މާޅޮސް މުހައްމަދު ނާޒިމްގެއެވެ.

މި ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ދައުވާ އުފުލި މީހުންގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ހުކުމްކޮށްފައި ވަނީ ވ. ތިނަދޫ، ހިޔާ، އަދުހަމް އަޙުމަދު ރަޝީދު އަށެވެ. ރައީސް ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލަން އައިއީޑީ ގޮއްވާލިކަމަށް އިއުތިރާފުވި އަދުހަމަށް އިއްވާފައި ވަނީ 23 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެކެވެ.

މި މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތްތައް އޮބްޒާވްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ވަނީ އެމަނިކުފާނުގެ ވަކީލުންނަށް ދީފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް