ކ. މާލެ
|
31 މެއި 2022 | އަންގާރަ 12:39
އެމެރިކާގެ ޒުވާން ކީޕަރު ގަބްރިއެލް ސްލޯނީނާ
އެމެރިކާގެ ޒުވާން ކީޕަރު ގަބްރިއެލް ސްލޯނީނާ
މާސާ
ރެއާލް މެޑްރިޑް
ޒުވާން ކީޕަރު ސްލޯނީނާ ހޯދުމަށް ރެއާލްއިން މަސައްކަތް ކުރަނީ
 
ސްލޯނީނާ މީހާރު ކުޅެމުން އަންނަނީ އެމްއެލްއެސްގެ ޓީމު ޗިކާގޯ ފަޔާއަށް

އެމެރިކާގެ ޒުވާން ކީޕަރު ގަބްރިއެލް ސްލޯނީނާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ސްޕެއިންގެ ރެއާލް މެޑްރިޑުން ފަށައިފިއެވެ.

ރެއާލްއިން ސްލޯނީނާ ހޯދުމަށް މިހާރު އެޕްރޯޗް ކޮށްފައިވާއިރު، އޭނާއަކީ ޔޫރަޕުގެ ގިނަ ކްލަބުތަކަކުން ކަޅިއަޅަމުން އަންނަ ކީޕަރެކެވެ. ޒުވާން ކީޕަރަށް 18 އަހަރު ފުރުނީ މިހިނގާ މެއި މަހުއެވެ. ސްލޯނީނާއަކީ އެމެރިކާގެ 20 އަހަރުން ދަށުގެ ގައުމީ ޓީމުގެ މުހިންމު ކުޅުންތެރިއެކެވެ. އޭނާ މީހާރު ކުޅެމުން އަންނަނީ އެމްއެލްއެސްގެ ޓީމު ޗިކާގޯ ފަޔާއަށެވެ.

Advertisement

ސްލޯނީނާ ހޯދުމަށް ގިނަ ކްލަބްތަކަކުން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނައިރު، މީގެ ކުރިން އޭނާ ހޯދުމާއި އެންމެ ގާތަށް މަސައްކަތްކޮށްފައި ވަނީ ޗެލްސީންނެވެ. ނަމަވެސް ކްލަބުގެ އޭރުގެ އޯނަރު އަބްރަމޮވިޗްއާ ރަޝިޔާއާ އޮތް ގުޅުމުގެ ސަބަބުން ކްލަބާމެދު އެޅި ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާއެކު މިހާރު ޗެލްސީއަށް އޭނާ ހޯދުމަކީ ދުރު ކަމެކެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނުގައި ކީލިއަން އެމްބާޕޭ ގެންދިއުމަށް ރެއާލްއިން މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް އެކަން ވަނީ ނާކާމިޔާބުވެފައެވެ. މިއާއެކު އެޓީމުން އަންނަނީ ގިނަ ކުޅުންތެރިންތަކެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން، ޗެލްސީއަށް ކުޅެމުންއައި ޑިފެންޑަރު ރުޑިގާވެސް މިހާރު ރެއާލްއިން ވަނީ ހޯދާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް