ކ. މާލެ
|
31 މެއި 2022 | އަންގާރަ 07:21
އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރު ބޮރިސް ޖޯންސަން
އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރު ބޮރިސް ޖޯންސަން
ރޮއިޓާސް
ސްރީލަންކާ އިނގިރޭސިވިލާތް ގުޅުން
ލަންކާއަށް އެހީތެރިވެދެއްވާނެކަމަށް އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރު ވައުދުވެވަޑައިގެންނެވި: ރަނިލް
 
ބޮރިސް ވަނީ ލަންކާއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވުމަށް ވައުދުވެވަޑައިގަންނަވާފައި
 
ރަނިލް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ލަންކާގެ ހާލަތާއި ގުޅޭގޮތުން ބޮރިސް އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވިކަމަށް

ސްރީލަންކާގެ ހާލަތާއި ގުޅޭގޮތުން އެގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމްސިންގހަ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބޮޑުވަޒީރު ބޮރިސް ޖޯންސަންއާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފިއެވެ.

ސްރީލަންކާއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އިގްތިޞާދީ ކާރިސާއާއެކު އެޤައުމަށް ވަނީ ސިޔާސީގޮތުންވެސް ނުތަނަވަސްކަން ވެރިވެފައެވެ. ދާދިފަހުން ބޮޑުވަޒީރުކަމަށް އައްޔަނުކުރެވިގެންދިޔަ ރަނިލް ގެންދަވަނީ ބައިނަލްއަގްވާމީ އެކި ފަރާތްތަކާއެކު ލަންކާގެ އިގްތިޞާދީ ހާލަތާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވަމުންނެވެ.

އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރާއި މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްފަހު ރަނިލް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ލަންކާގެ ހާލަތާއި ގުޅޭގޮތުން ބޮރިސްއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވިކަމަށެވެ. މިއާއެކު ލަންކާއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވުމަށް ބޮރިސް ވައުދުވެވަޑައިގެންނެވިކަމަށް ރަނިލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ވަކިން ޚާއްސަކޮށް މޫސުމީ ބަދަލުތަކުން އަރައިގަތުމަށާއި ހުޅުވާލެވިފައިވާ އަދި ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތެއްގައި މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރެވޭނެ ގޮތްތަކަށް އިގްތިޞާދު ބައްޓަންކުރުމުގައި އެހީތެރިކަން ވެދެއްވާނެކަމަށް ބޮރިސް ވިދާޅުވިކަމަށް ރަނިލް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް